VERIFY     Ustawia ciągłą weryfikację zapisu na dyskach lub anuluje to

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          VERIFY [ON|OFF]

 

ZNACZENIE: Sprawdza, czy dane zostały  poprawnie zapisane   na  dysku.

           Sprawdzanie  może być włączone lub  wyłączone (ON lub OFF).

           Jeśli  sprawdzanie   jest  włączone, zostaje przeprowadzona

           weryfikacja każdego zapisu danych  na  dysku. Jeżeli  zapis

           jest  błędny,  system   oznajmia   o   tym   w   specjalnym

           komunikacie. Komenda VERIFY ON  włącza  proces  sprawdzania

             do  czasu wyłączenia  go  komendą  VERIFY  OFF. Komenda

           VERIFY  bez parametrów  powoduje  wyświetlenie jej bieżącej

           wartości. Standardowo sprawdzanie jest wyłączone.      

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             VERIFY ON

                 Włącza proces sprawdzania.

 

             VERIFY OFF

                 Wyłącza proces sprawdzania.

 

             VERIFY

                 Wyświetla bieżącą wartość komendy VERIFY.