VER        Podaje wersję Systemu Operacyjnego

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

           VER

 

ZNACZENIE: Wyświetla  numer  wersji  dyskowego  systemu   operacyjnego

           (DOS-u)     załadowanego   do   pamięci.   Numer  ten  jest

           wyświetlany jako liczba z dwoma cyframi dziesiętnymi.

 

PRZYKŁADY:

 

 

             VER

                 Zakładając, że  w pamięci  znajduje  się  wersja 

                 systemu  DOS, komenda  ta   spowoduje    wyświetlenie

                 następującego   komunikatu:

 

                        "DOS Version "