UNFORMAT   Odtwarzanie zawartości dysku po sformatowaniu

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

           UNFORMAT [dysk:] [/J]

           UNFORMAT [dysk:] [/U] [/L] [/TEST] [/P]

           UNFORMAT [/PARTN] [/L]

 

ZNACZENIE:  Odtwarzanie  zawartości  dysku  po   sformatowaniu   komendą

    FORMAT lub po rekonstrukcji wykonanej  za  pomocą  RECOVER.  Nie

    mogą być odtwarzane dyski pracujące  w  sieci.  Aby  zapewnić  sobie

    możliwość doskonałego odtworzenia dysku należy często używać komendy

    MIRROR, a najlepiej jej wywołanie umieścić w zbiorze AUTOEXEC.BAT.

    Komenda UNFORMAT umożliwia także odtworzenie partycji  dysku,  czyli

    podziału twardego dysku fizycznego na dyski  logiczne,  tworzone  za

    pomocą komendy FDISK.

 

    UWAGA: Sformatowanie dysku za pomocą zlecenia FORMAT z  parametrem

           /U nie może być już anulowane.

 

                                                  

 PARAMETRY:

 

 

      dysk:      Określenie odtwarzanego dysku.

 

      /J         Sprawdzenie czy i na ile informacje zapisane za pomocą

                 polecenia MIRROR są zgodne z  obecnym  stanem  dysku.

                 Parametr ten nie powoduje  żadnych  zmian  na  dysku,

                 podobnie jak /TEST.

 

      /U         Odtwarzanie dysku ale z pominięciem  odwoływania  się

                 do zbiorów tworzonych za pomocą komendy MIRROR.

 

      /L         Wykaz wszystkich katalogów znajdujących się na dysku.

                 Listing można zatrzymać naciskając Ctrl-S  i  wznowić

                 dowolnym  klawiszem.  Przełącznik  ten  używaj  tylko

                 wtedy, gdy nie chcesz by UNFORMAT  odwoływał  się  do

                 zbiorów zapisanych przez MIRROR.

 

      /TEST      Symulowane  odtwarzanie,  bez  zapisywania  na  dysku

                 jakichkolwiek informacji.

 

      /P         Przesłanie pojawiających się komunikatów na drukarkę.

 

      /PARTN      Odtwarzanie uszkodzonej tablicy partycji, czyli  podziału

                 dysku  twardego  na  mniejsze,  logiczne.  Ten

                 parametr wymaga jednak, aby wcześniej zapisano  takie

                 informacje w postaci zbioru  PARTNSAV.FIL  za  pomocą

                 zlecenia MIRROR /PARTN.

 

                                                

 PRZYKŁADY:

 

 

             UNFORMAT A:

                 Odtworzenie zawartości dysku A: przy  pomocy  zbiorów

                 utworzonych za pomocą MIRROR (jeśli istnieją). Zbiory

                 te będą poszukiwane na tym dysku.

 

             UNFORMAT A: /L

                 Odtworzenie zawartości dysku A: bez  odwoływania  się

                 do zbiorów zapisywanych przez MIRROR, z wyświetlaniem

                 wszystkich zbiorów i katalogów zawartych na dysku.