UNDELETE   Odtwarzanie skasowanych zbiorów

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

         UNDELETE [[dysk:][ścieżka]zbiory] [/LIST|/ALL] [/DOS|/DT]

 

ZNACZENIE: Komenda ta służy do odtwarzania  skasowanych  już  zbiorów.

           Może działać całkowicie niezależnie, albo we  współpracy  z

           MIRROR, co daje wtedy znakomite efekty. Zobacz teraz opis

           zlecenia MIRROR...

           Zbiory, które nie były zabezpieczone za pomocą MIRROR, mogą

           być odtworzone w całości najczęściej tylko wtedy,  gdy  odtwarzanie

           nastąpi zaraz po skasowaniu zbioru, a  dokładniej

           dopóki nie zapisano na to miejsce jeszcze nic nowego. Jeśli

           już coś zostało zapisane po obszarze skasowanego zbioru, to

           zostaje on oznaczony (pokazywany - parametr /LIST) systemem

           gwiazdek:

 

·         Zbiór może być odtworzony, ale tylko częściowo. Próba

                  odtwarzania, ma w zasadzie tylko sens dla zbiorów

                  tekstowych, gdyż tak "uratowany" zbiór np. typu .EXE

                  i tak nie będzie  pracował.  Natomiast  w  tekstowym

                  zbiorze możemy przynajmniej część danych odzyskać.

 

·         Zbiór został już w całości  stracony,  tzn.  żadnego

                  jego  fragmentu  nie  można   odtworzyć.   Pozostała

                  jedynie informacja, że taki  zbiór  był  oraz  jakie

                  obszary zajmował. W  związku  z  tym,  gdy  usuniesz

                  zbiory, które przykryły  tamten,  to  UNDELETE  może

                  fałszywie pokazać, że taki zbiór może być odtworzony

                  i to w całości. Po prostu zwolniły się na powrót  te

                  obszary dysku.  Jednak treść na nich jest już nowa i

                  nawet jeśli odtworzymy taki zbiór, to  jego  wnętrze

                  będzie już czymś zupełnie innym.

 

                                             

 PARAMETRY:

 

 

      zbiory     Są określeniem zbiorów, które  mają  być  odtworzone,

                 lub których nazwy mają być pokazane wraz z prognozą o

                 możliwości odtworzenia.

 

      /LIST      Poleca zrobienie wykazu skasowanych do tej pory zbiorów 

                 oraz  ich  obecnego  stanu,   czuli   możliwości

                 prawidłowego odtworzenia. Zbiór nie oznaczony z przodu  *

                 (gwiazdką)  może  być  bezbłędnie  odtworzony.

                 Dokładne ich znaczenie jest  opisane  powyżej.  Wykaz

                 może być zrobiony na podstawie informacji  zapisanych

                 przez MIRROR lub na podstawie podstawowych informacji

                 DOS-a (parametr /DOS).

                 UWAGA:  Zawsze  w  dolnych  liniach  nagłówku  będzie

                        podana  ilość  zbiorów  widoczna  na  poziomie

                        DOS-a, właśnie bez pomocy  informacji  zapisanych

                        przez MIRROR. Jest to  ważne,  gdyż  może

                        tam być więcej zbiorów możliwych do  odtworzenia.

                        Podawany jest komunikat:

                        "MS-DOS directory contains xx deleted files."

                        gdzie 'xx' oznacza ilość tych zbiorów.

 

      /DOS       Poleca wykonanie odtworzenia  zbiorów  lub  zrobienia

                 ich wykazu z pominięciem informacji zapisanych  przez

                 MIRROR, czyli w ograniczony sposób (np. brak w nazwie

                 pierwszej litery).

                 UWAGA: Pomimo swej niedoskonałości, możliwość  ta  ma

                        duże znaczenie. Można w ten  sposób  odtworzyć

                        zbiory, dla których nie jest to  możliwe  przy

                        pomocy  informacji  zapisanych  przez  MIRROR.

                        Otóż MIRROR mogło być  później  załadowane  do

                        pamięci, kiedy zbiór był już  skasowany,  albo

                        gdy  skasowano  zbiór   na   dysku   logicznym

                        utworzonym np. za pomocą komendy SUBST. MIRROR

                        nie pracuje bowiem na takich  dyskach,  jednak

                        na poziomie "gołego" DOS-a informacje  o  skasowanym

                        zbiorze istnieją.

 

      /ALL       Powoduje automatyczne  odtworzenie  wyspecyfikowanych

                 zbiorów z pełnymi nazwami  zbiorów,  jeśli  były  one

                 zapamiętane dzięki  MIRROR,  lub  tworząc  ich  nazwy

                 poprzez wstawienie w  miejsce  pierwszego  zgubionego

                 znaku, jednego z poniższych:

                   #%&-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

                 Zawsze najpierw jest używany znak #, chyba że  pojawi

                 się kolizja w takiej samej nazwie, to  wtedy  używany

                 jest następny, tzn.  %,  tak  aby  każdy  zbiór  miał

                 unikalną nazwę.

                 Jeśli parametr /ALL nie będzie podany, to odtwarzanie

                 będzie "ręczne" z pytaniem się o nazwę każdego zbioru.

 

      /DT        Polecenie odtwarzania jedynie tych zbiorów, które 

                 zapamiętane dzięki  MIRROR,  przy  potwierdzaniu  dla

                 odtworzenia każdego zbioru.

                                                    

PRZYKŁADY:

 

 

             UNDELETE

                 Odtworzenie wszystkich skasowanych w bieżącym katalogu

                 zbiorów, z potwierdzeniem dla każdego z nich.

 

             UNDELETE OPIS.TXT

                 Próba odtworzenia skasowango zbioru OPIS.TXT

 

             UNDELETE OPIS.TXT /ALL

                 Tak jak powyżej, ale całkowicie automatycznie.

 

             UNDELETE C:\BATCH\*.BAT /ALL

                 Odtworzenie automatyczne wszystkich omyłkowo skasowanych

                 programów typu BATCH.

 

             UNDELETE C:\BATCH\*.BAT /ALL /DOS

                 Tak jak powyżej, z tym że tylko na podstawie informacji

                 zawartych w samym systemie operacyjnym.

 

             UNDELETE /LIST | MORE

                 Wykaz wszystkich skasowanych zbiorów strona po  stronie

                 (użyto filtra  MORE ).