TYPE       Wyświetla zawartość zbioru na ekranie

                           

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          TYPE [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku[.roz]

 

ZNACZENIE: Wyświetla   na   standardowym   urządzeniu  wyjściowym  (na

           ekranie)  zawartość pliku o podanej nazwie z wyspecyfikowanego

           dysku i ścieżki. Pliki  tekstowe  tworzone  za  pomocą

           procesorów  tekstu  lub  edytorów  tekstu  wyświetlane są w

           postaci czytelnej. Pliki generowane  przez  kompilatory lub

           asemblery  mogą  być  nieczytelne.  Zawartość  pliku  można

           przesłać  na  drukarkę  w  takiej  postaci, w  jakiej  jest

           wyświetlana, używając  klawiszy Ctrl-PrtSc, lub korzystając

           z możliwości przeadresowywania w systemie DOS  (redirection

            - znak '>').  Nazwa pliku  nie  może zawierać znaków uogólniających (* lub ?).

                                                 

 PRZYKŁADY:

 

 

             TYPE C:\nazwa1\ABC.DAT

                 Zawartość pliku o  nazwie  ABC.DAT znajdującego się w

                 katalogu  'nazwa1' dysku C będzie przesłana na ekran.

 

             TYPE C:\nazwa1\ABC.DAT >PRN

                 Wynik  działania  komendy   będzie  taki  sam  jak  w

                 przykładzie powyżej, z tym że zawartość pliku  będzie

                 przesłana na drukarkę.

 

             TYPE holiday.mar |more

                 Wyświetlanie pliku holiday.mar strona po stronie