TREE       Wyświetla strukturę katalogów na dysku (Drzewo) [ze zbiorami]

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

              TREE [dysk:] [/F][/A]

 

ZNACZENIE: Wyświetla wszystkie ścieżki katalogów wskazanego dysku  lub

           w przypadku braku specyfikacji dysku bieżącego. Dla każdego

               znalezionego  katalogu    podawane  pełne  nazwy  ścieżek

           prowadzące  przez  wszystkie  katalogi podrzędne.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           /F  Wyświetla  nazwy  wszystkich  plików z każdego katalogu

               podrzędnego każdej ścieżki.

 

           /A  Użycie do  pokazywania  informacji  tylko  podstawowych

               tekstowych znaków, zamiast znaków z części  graficznej,

               które mogą być zajęte przez zdefiniowane znaki  międzynarodowe,

               np. polskie.

                                                     

 PRZYKŁADY:

 

 

             TREE C:

                 Wszystkie  katalogi i ich katalogi  podrzędne znajdujące

                 się na dysku C zostaną wyświetlone na  ekranie.

 

             TREE C: /F | MORE

                 Wszystkie  katalogi   wszystkich   poziomów  i  nazwy

                 wszystkich  plików  znajdujących  się   na   dysku  C

                 zostaną wyświetlone  na  ekranie.  Wykaz  ten  będzie

                 pokazywany  strona  po  stronie  dzięki  zastosowaniu

                 filtra MORE.

 

             TREE C:\ /F > DIREC.LST

                 Wszystkie  nazwy katalogów, katalogów  podrzędnych  i

                 plików dysku C zostaną  zapisane  na  dysku  bieżącym

                 w nowym pliku o nazwie  DIREC.LST.               

 

             TREE C:\ /F > PRN

                 Tak jak powyżej, z tym  że  informacje  te  pójdą  na

                 drukarkę i otrzymamy wydruk.