SYS        Kopiuje (instaluje) System Operacyjny na inny dysk

                             

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

               SYS [dysk1:][ścieżka] dysk2:

 

ZNACZENIE: Przenosi wszystkie pliki systemowe z  dysku  bieżącego  lub

           podanego jako dysk1: na podany dysk2:. Zbiorami systemowymi

           dla systemu MS-DOS  są IO.SYS i MSDOS.SYS. Nie widać ich

           w katalogu, ponieważ są zbiorami ukrytymi.  Kopiowany  jest

           także  niezbędny  do  pracy  systemu  interpreter   poleceń

           COMMAND.COM. MS-DOS  nie wymaga,  aby  zbiory  systemowe

           były ułożone jeden przy drugim na dysku. Oznacza to, że nie

           trzeba ponownie formatować dysku, aby zainstalować  na  nim

           nową wersję systemu, podczas gdy  poprzednio  zainstalowana

           była wersja 3.30 lub 4.01. System można na dysku zainstalować

           także już podczas formatowania dysku za pomocą  komendy

           FORMAT, ale pamiętaj, że SYS zrobi to w każdym momencie.

                                                                  

 UWAGA:  Zlecenie SYS nie działa w odniesieniu do napędów przyporządkowanych

                 zleceniami SUBST i JOIN.

                 Nie działa także podczas pracy sieciowej.

 

 UWAGA:  Poprzednie wersje komendy SYS z DOS-a 3.30 i 4.01 miały wiele

           ograniczeń.  Jednakże  obecnie  komendą    można  uczynić

           dowolny dysk systemowym,  nawet  jeśli  nie  był  uprzednio

           odpowiednio sformatowany. Obecnie na każdej dyskietce można

           komendą  SYS  zainstalować  system,  byleby  było  na  niej

           jeszcze dość miejsca dla  zbiorów  systemowych,  tj.  około

           104KB. Wcale nie przeszkadza, że mogą być  na  niej  jakieś

           zbiory. Na początku dysku jest  wtedy  zwalniany  niezbędny

           obszar  przez  przeniesienie   zbiorów,   które   tam   się

           znajdowały w dalsze obszary dysku. Komenda SYS jest obecnie

           tak dobra jak funkcja Make  a  disk  bootable  w  programie

           DiskTools z pakietu NORTON UTILITIES.

 

                                               

PRZYKŁADY:

 

 

             SYS B:

                 Wszystkie zbiory systemowe  zostaną  przeniesione  na

                 dysk w stacji dyskowej B.

 

             SYS B:\ C:

                 Przenieś system operacyjny z katalogu głównego  dysku

                 B: na dysk C: