SWITCHES   Wymuszenie zachowania się klawiatury 101 klawiszy

                                                 jak konwencj.

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

            SWITCHES = /K

 

ZNACZENIE: Komendę tę dołącza się  do  zbioru  konfigurującego  system

           operacyjny, tj. do CONFIG.SYS, co zapewnia zgodność  nowego

           typu klawiatury ze starymi. Niektóre starsze  programy  źle

           rozpoznają naciskane klawisze na klawiaturze typu 101. Mogą

           one wtedy działać nieprawidłowo,  mieć  kłopoty  z  uaktywnieniem 

           się  itp.  Dodanie  do  CONFIG.SYS   tej   komendy

           natychmiast tę sytuację leczy i to radykalnie. Nie jest ona

           potrzebna  do  działania  nowych  programów.  Zamiast  niej

           możesz też użyć przełącznika /K w sterowniku  ANSI.SYS.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           /K    Jest to niezbędny parametr. Ignoruje rozszerzone kody

                 klawiszy na  klawiaturze  101-klawiszy.  Zapewnia  to

                 zgodność w obsłudze klawiatury dla  niektórych  starszych

                 programów. Działanie to jest takie same, jak  w

                 komendzie:     device = ansi.sys /k                

                 i jeśli ładujesz sterownik ANSI.SYS,  to  o  SWITCHES

                 możesz zapomnieć.