SUBST      Przydzielenie nowego dysku logicznego do katalogu

                          

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

            SUBST [dysk: dysk:ścieżka]

      lub

            SUBST dysk: /d

 

ZNACZENIE: Zlecenie SUBST pozwala na związanie ścieżki z nazwą napędu.

           Nazwa ta reprezentuje napęd wirtualny, gdyż używa się jej w

           liniach zleceń tak, jakby odpowiadała fizycznemu napędowi.

                                                                   

           Gdy  sytem  DOS   natrafi  na  zlecenie   używające  napędu

           wirtualnego,    jego    nazwa    zastępowana    jest  przez

           odpowiadającą jej ścieżkę.

 

           Podanie   zlecenia    SUBST   bez    parametrów   spowoduje

           wyświetlenie listy nazw napędów wirtualnych.

 

           Przełącznika  /d  używa  się,  aby  usunąć napęd wirtualny,

           czyli anulować komendę SUBST.

 

UWAGI:  Poniższe  zlecenia  nie  działają  w  odniesieniu  do nazw

           napędów przyporządkowanych w zleceniach SUBST (lub JOIN):

                                                                  

                    ASSIGN               FORMAT

                    BACKUP              LABEL

                    CHKDSK              MIRROR

                    DISKCOMP          RECOVER

                    DISKCOPY          RESTORE

                    FDISK                  SYS

 

PRZYKŁADY:

 

 

             Poniższe zlecenie tworzy napęd wirtualny Z dla  ścieżki

           b:\user\betty\forms

 

                  SUBST Z: B:\USER\BETTY\FORMS

 

           UWAGA: Przykład ten zakłada, że linia  LASTDRIVE=Z  została

           włączona do pliku CONFIG.SYS

                                                                  

           Od tej chwili zamiast  pisać całą ścieżkę, można  odwoływać

           się do tego katalogu poprzez nazwę z:

           Aby usunąć przydział dysku logicznego Z: trzeba napisać:

 

                  SUBST Z: /D