STACKS     Umożliwia dynamiczne użycie stosów danych

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          STACKS = n,s

 

ZNACZENIE:  Umożliwia  dynamiczne  użycie  stosów  danych  do  obsługi

           przerwań  sprzętowych.  Prawidłową  wartością  dla  n  jest

           liczba 0 lub liczba z zakresu od 0 do 64.  Jeśli  STACK=0,0

           to DOS nie przełącza stosów w czasie  przerwania.  Jest  to

           standardowe ustawienie dla komputerów typu IBM PC, IBM XT i

           IBM PC-Portable.

 

 

 PARAMETRY:                                                   

 

 

           n    jest ilością stosów   (0 lub od 8-64)

           s    rozmiar każdego stosu (32-512 bajtów)

 

DOMYŚLNIE:

 

           Komputer                         Stosy , rozmiar

           ------------------------------------------------       

           IBM PC, IBM XT, IBM PC-PORTABLE       0,0

           dla innych komputerów                 9,128

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

           Jeśli obsługę przerwań chcemy umieścić na 8 stosach, należy

           w pliku CONFIG.SYS umieścić następujące zlecenie:

                                                                  

               STACKS=8,128