SMARTDRV   SMARTDRV.SYS bufor w pamięci

                                         dla przyspieszenia op. dyskowych

                         

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

   DEVICE = [dysk:][ścieżka]SMARTDRV.SYS [InitCacheSize][MinCacheSize] [/A]

 

ZNACZENIE:  Zainstalowanie  sterownika  SMARTDRV  powoduje  utworzenie

           bufora  w  wydzielonej  części  pamięci  rozszerzonej   lub

           dodatkowej, na przyspieszenie wszelkich operacji czytania z

           dysku twardego.  Zapewnia  to  bardzo  wyraźne  zwiększenie

           szybkości czytania z dysku  twardego,  np.  bardzo  szybkie

           ładowanie programów do  pamięci  (do  wykonania).  Do  tego

           bufora w sposób "inteligentny" ładowane    te  obszary  z

           dysku, co do których przypuszcza się, że któreś z programów

           będą z nich niedługo  korzystać.  Potem  gdy  taki  program

           faktycznie zażąda czytanie tych informacji,  to  zamiast  z

           dysku, zostaną one przesłane z tego bufora pamięciowego.

 

           UWAGA: Nie zapewnia  to  optymalizacji  czasu  zapisu  lecz

           czytania z dysku. Uczyniono to ograniczenie, ze względu  na

           zapewnienie absolutnego  bezpieczeństwa  pracy  z  dyskiem,

           tzn. że w momencie np. nagłego zaniku prądu, pewnym jest że

           wszystkie dane przesłane na dysk są zapisane.  W  przypadku

           programów  optymalizujących  także  czas   zapisu,   takiej

           pewności nie ma, gdyż może się zdarzyć, że  akuratnie  dane

           te pozostają jeszcze  w  owym  buforze  pamięciowym  i  nie

           zdążyły być zapisane faktycznie na dysk.  Jeśli  interesuje

           cię jednak  taka  optymalizacja,  to  użyj  NortonCache,

           PC-CACHE lub innego tego typu. Osobiście  zauważyłem  wspaniałe

           efekty współpracy właśnie SMARTDRV (do  optymalizacji

           czytania) z PC-CACHE (do optymalizacji  zapisu).  Wprawdzie

           PC-CACHE optymalizuje także czytanie, lecz nie  ma  co  się

           równać w tym względzie ze sterownikiem SMARTDRV.

 

           UWAGA: W związku z  powyższym  optymalizacja  odczytu  jaką zapewnia

           SMARTDRV jest absolutnie bezpieczna w sensie  rzeczywistego

           i  bez  jakiejkolwiek  zwłoki  czasowej,  zapisu danych na dysk.

 

           UWAGA: Tylko  niektóre  programy  dla  bezpieczeństwa  (np.

           DesqView) lub testowania dysku (np. SystemInfo, obchodzą

           pośrednictwo takiego bufora  i  potrafią  czytać  wprost  z

           dysku. Zdecydowana  większość  jednak,  czyta  poprzez  ten

           bufor.

 

 PARAMETRY: 

 

 

 [dysk:][ścieżka]    Określenie   umiejscowienia   na   dysku   zbioru

                   SMARTDRV.SYS, np. C:\DOS\

 

 InitCacheSize       Określenie początkowej, inicjującej wielkości bufora

                   w pamięci w KB. Wartością tą może być liczba z

                   przedziału od 128 do 8192. Standardowo jest 256.

 

 MinCacheSize        Określenie  minimalnej  wielkości  bufora  w  KB.

                   Niektóre programy mogą redukować  wielkość  takiego

                   bufora (np. WINDOWS 3.0) i chodzi o  zabezpieczenie

                   się by redukcja ta nie była  mniejsza  jak  do  tej

                   wartości.

 

 /A                   Polecenie  by  instalacja  bufora  nastąpiła   w

                   pamięci rozszerzonej (expanded memory) a nie dodatkowej

                   (extended memory), tak jak to jest standardowo.

 

 PRZYKŁADY:

 

         DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS

         DEVICE = C:\DOS\SMARTDRV.SYS 1024 512

              Zainstalowanie sterownika SMARTDRV w pamięci  dodatkowej

              (extended  memory),  przy  założeniu,  że  inicjalizacja

              nastąpi dla 1MB a minimalna jego wielkość wyniesie 512KB.

              Zauważ,  że  koniecznym  było  najpierw   zainstalowanie

              sterownika HIMEM.SYS. Założono, że komendy DOS-a znajdują

               się w katalogu C:\DOS