SHELL      Załadowanie innego interpretera poleceń

                                                    niż COMMAND.COM

                                                                                                                            

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          SHELL = [dysk:][ścieżka]interpreter

 

ZNACZENIE: Załadowanie interpretera  poleceń  innego  niż  standardowy

           COMMAND.COM lub z innymi parametrami. Wyrażenie takie jak w

           poniższym przykładzie musi być zawarte w specjalnym pliku o

           nazwie CONFIG.SYS, który  powinien  znajdować  się  na  tym

           samym dysku co plik COMMAND.COM.  Podczas  inicjowania  DOS

           poszukuje tego pliku i po jego znalezieniu wykonuje komendy

           i instrukcje w nim występujące.                        

 

PRZYKŁADY:

 

 

             SHELL=B:\nazwa1\COMPROC.COM

                 Wyrażenie  to musi być umieszczone w specjalnym pliku

                 CONFIG.SYS  znajdującym  się  na  dysku,   z  którego

                 ładowany  jest  DOS.  Podczas inicjowania DOS  wczyta

                 plik COMPROC.COM  z  dysku  B  i  katalogu  'nazwa1'.

                 Plik ten zastąpi standardowy procesor komend.

 

             SHELL = C:\COMMAND.COM C:\ /P /E:800

                 Taka  komenda  umieszczona   w   zbiorze   CONFIG.SYS

                 spowoduje załadowanie procesora COMMAND.COM z  nowymi

                 parametrami dotyczącymi otoczenia systemu DOS  .

                 Standardowo na otoczenie  systemu  jest  przewidziane

                 160 bajtów. Ta komenda umożliwia pracę w  systemie  z

                 otoczeniem na 800 bajtów. Parametr '/P' zapewnia,  że

                 będzie on rezydentem tak jak tego oczekujemy.