SHARE      Dzielenie i blokowanie dostępu do plików w sieci

                          

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

        SHARE [/F:wielkość-pliku][/L:blokady]

   lub

        INSTALL = [[dysk:]ścieżka]SHARE.EXE [/F:wielkość-pliku][/L:blokady]

                                                      

ZNACZENIE: Powoduje  załadowanie  niezbędnego dla DOS-u oprogramowania

               umożliwiającego podział  dostępu  do  plików.  Przy  próbie

               ponownego wykonania  komendy  DOS  oznajmi:  Share  Already

               Installed (Share już wprowadzono).  Po załadowaniu programu

               SHARE, podczas wszystkich operacji zapisu i odczytu z  dysków,

               sprawdzany jest podział dostępu do plików.  Druga pos-

               tać stosowana jest do instalacji programu w CONFIG.SYS .

                                                                  

 

 PARAMETRY:

 

 

           /F:wielkość-pliku

               Przydziela podaną liczbę bajtów pliku do  zapisu danych

               potrzebnych przy podziale dostępu do pliku; standardowo

               jest to 2048 bajtów. Każdy otwarty plik wymaga zarezerwowania

               liczby  bajtów  równej  liczbie  znaków  pełnej nazwy plus 11.

 

           /L:blokady        

               Przydziela przestrzeń dla dopuszczalnej liczby  blokad;

               standardowo jest 20 blokad.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             SHARE

                         Ładuje   oprogramowanie   umożliwiające    sterowanie

                 podziałem dostępu do plików.