SETUP      Instalacja systemu operacyjnego DOS

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

               SETUP

 

ZNACZENIE: Nie jest to komenda, lecz program znajdujący się na  pierwszej

           dyskietce dystrybucyjnej, służący do instalacji systemu

           operacyjnego MS-DOS   (Upgrade).  Podczas  instalacji

           wykrywane  jest  aktualne  wyposażenie  komputera,  jak   i

           konfiguracja poprzedniego systemu operacyjnego.  Użytkownik

           proszony jest o  przygotowanie  dyskietki  ratunkowej  (już

           wcześniej  sformatowanej),  na  której   zostaną   zapisane

           niezbędne  informacje  dla  odtworzenia   sytuacji   sprzed

           instalacji. Jeśli użytkownik  wybrał  instalację  na  dysku

           twardym, to wymagane jest 2.8MB wolnego miejsca,  a  stary

           katalog z poprzednim DOS-em zostaje przenoszony do katalogu

           pod nazwą \OLD_DOS. Podczas instalacji rozpakowywane są  za

           pomocą programu EXPAND wszystkie niezbędne zbiory.

 

           UWAGA: Do instalacji nowej wersji DOS-a nie jest  potrzebne

           formatowanie dysku twardego. Program SETUP nie  jest

           potrzebny tym którzy otrzymali MS-DOS  wraz z zakupionym komputerem.

 

 

 Co nowego w DOS-ie:

 

 

          1. Nowy, ulepszony DOSSHELL, zapewniający łatwość pracy ze

             zbiorami na dysku i uruchamiania programów. Teraz wystarczy

             nacisnąć klawisz ENTER by prosto wywołać podświetlony

             program, lub szybko dwa razy nacinąć lewy klawisz myszki.

 

          2. Na komputerach z procesorem 80286  lub  80386  i wyższym,

             system ładuje się w górne obszary pamięci HMA zapewniając

             o 45KB większy obszar  dostępnej  pamięci  roboczej  dla

             dowolnych programów.

 

          3. Łatwe uruchamianie  kilku  programów  naraz  i  możliwość

             szybkiego przełączania pomiędzy nimi za pomocą  DOSSWAPER

             pracującego pod kontrolą programu DOSSHELL. To  nie  jest

             praca współbieżna lecz praca raz z jednym programem a raz

             z drugim.

 

          4. Nowy edytor pełnoekranowy o nazwie  EDIT .

             Szybkie reformatowanie dyskietek (80% szybciej) za pomocą

             komendy FORMAT /Q.

 

          5. Łatwość  odtwarzania  skasowanych  zbiorów,  co  zapewnia

             komenda UNDELETE w połączeniu z komendą MIRROR. Można

             także  łatwo  odtworzyć  zawartość  dysku  twardego   lub

             dyskietki  po  jej  przypadkowym  sformatowaniu.   Napisz

             UNFORMAT dysk:

 

          6. Każda komenda posiada własny help-ściągawkę, którą  można

             uzyskać po wywołaniu jej z parametrem /? lub  po  napisaniu:

             HELP komenda. Dołączony jest kompilator nowoczesnego języka

             Quick Basic. Wiele innych ulepszeń i ułatwień, a szczególnie w  zarządzaniu

             pamięcią operacyjną, dla której przeznaczono:

              DOS ,  DEVICEHIGH ,  INSTALL ,  HIMEM ,  EMM386