ŚCIEŻKA    Droga dojścia do zbioru

 

 

Ścieżka (path) jest ciągiem nazw katalogów  oddzielonych  znakami '\',

       określającym położenie danego pliku  w strukturze dysku.  Lista

       nazw  katalogów musi być zakończona nazwą  danego  pliku. Jeśli

       pierwszy  katalog  jest poprzedzony znakiem '\',  jest on kata-

       logiem  głównym  (root  directory)  i  jednocześnie  początkiem

       ścieżki.  Jeśli na samym  początku  znak '\' nie  występuje, to

       ścieżka  zaczyna się od katalogu bieżącego.  W  komendzie  PATH

       znaki o znaczeniu globalnym (* i ?) są niedozwolone.       

 

       Poniższy  diagram  ułatwi  zrozumienie  pojęcia  ścieżek i nazw

       ścieżek.  Nazwy  katalogów   zaznaczono  pismem  jaśniejszym.

 

 

                      katalog     nazwa-pliku1

                     podrzędny  /

                    ------------

                   / 'nazwa1'   \ nazwa-pliku2

                  /

         katalog /                    katalog      nazwa-pliku3

        ---------                  pod-podrzędny /

         główny  \                ---------------                 

           (\)    \   katalog    /   'nazwa3'

                   \ podrzędny  /

                    ------------

                     'nazwa2'   \     katalog      nazwa-pliku4 'TEST'

                                 \ pod-podrzędny /

                                  ---------------

                                    'nazwa4'     \ nazwa-pliku5

 

 

       Załóżmy,  że  nazwa-pliku4  oznacza plik  o nazwie

           TEST. Chcemy

       opisać ścieżkę prowadzącą do tego pliku.  Nazwą ścieżki będzie:

                                                                  

           \nazwa2\nazwa4\TEST

 

       UWAGA: Znak  '\'  użyty  na  początku nazwy ścieżki oznacza, że

       pierwszy  katalog w nazwie  ścieżki  jest  katalogiem  głównym.