RESTORE    Odtworzenie zbiorów z dyskietek na dysk po BACKUP-ie

 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

     RESTORE dysk1: [dysk2:][ścieżka][plik] [/S][/P][/B:data][/A:data]

             [/E:godzina][/L:godzina][/M][/N][/D]

 

ZNACZENIE: Komenda DOS-a  przepisuje ponownie na dysk (dysk  twardy

           lub na dyskietkę) plik z innego dysku (dysku  twardego  lub

           dyskietki). Pierwszy podany dysk określa  dysk  zawierający

           plik-kopię; drugi dysk,  ścieżka  i  nazwa-pliku  oznaczają

           dysk twardy i odzyskiwany plik. Jeśli  nie  podano  ścieżki

           używany jest katalog główny. Jeśli nie jest podana  ścieżka

           ani nazwa pliku, to wszystkie pliki zostaną  skopiowane  do

           katalogu bieżącego. W zależności od wyniku operacji  odzyskiwania,

           parametr  instrukcji  programu  Batch  ERRORLEVEL

           przyjmuje jedną z poniższych wartości:

                                                                   

               0  operacja odzyskiwania zakończona normalnie

               1  brak plików do odzyskania

               3  operacja odzyskiwania  przerwana  przez  użytkownika

                  (może   to  być   spowodowane  wciśnięciem  klawiszy

                  Ctrl-Break lub Esc)

               4  operacja odzyskiwania przerwana z powodu błędu

 

           Wartość ERRORLEVEL  może być  używana w operacjach programu

           Batch do określania wyniku operacji odzyskiwania.

 

 PARAMETRY:

 

 

           /S  Odzyskuje   wszystkie  katalogi  podrzędne  włącznie  z

               katalogiem bieżącym.

                                                                  

           /P  Prosi o akceptację przed odzyskaniem plików zmienionych

               od czasu ostatniego  kopiowania lub plików  chronionych

               przed  skasowaniem.  Istnieje  możliwość  rezygnacji  z

               odzyskania pliku.

 

      /B:data  Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane wcześniej niż określa

               to data.

 

      /A:data  Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane później niż  określa

               to data.

 

 

   /E:godzina  Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane wcześniej niż określa

               to godzina.                                         

 

   /L:godzina  Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane później niż  określa

               to godzina.

 

           /M  Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane od  czasu  ostatniego

                składowania.

 

           /N  Odtwarza tylko pliki, które nie istnieją na dysku  docelowym.

 

 

           /D   Wyświetla  zawartość  dysku  ze  zbiorami   zapisanymi

               komendą BACKUP bez ich odtwarzania. Można  podać  jakie

               typy zbiorów mają być pokazane.

 

UWAGI:   Po odtworzeniu plików należy się przekonać, czy operacja została

            wykonana prawidłowo używając zlecenia DIR lub TYPE.

                                                                  

           - Zlecenie RESTORE nie odtwarza plików systemowych, w  tym

             celu należy użyć zlecenia SYS.

 

           - RESTORE odtwarza pliki  składowane  zleceniem  BACKUP  ze

             wszystkich wcześniejszych wersji DOS-a.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             RESTORE A: C:*.BAS

                 Przepisuje  z  powrotem na  dysk twardy  C  wszystkie

                 pliki z dysku  A o rozszerzeniu  .BAS.

 

             RESTORE A: C:*.BAS /S

                 Przepisuje z powrotem na  dysk  twardy  C:  wszystkie

                 pliki z dysku  A:  o  rozszerzeniu  .BAS  włącznie  z

                 podkatalogami. Jeśli na dysku C: nie  istnieją  odpo-

                 wiednie podkatalogi to zostaną one utworzone.

                                                                  

                 UWAGA: Jest to niezwykle  wygodne  gdy  nie  wiemy  z

                        jakich katalogów był robiony BACKUP, a  chcemy

                        odtworzyć  wszystkie  zbiory.  Wystarzy  zatem

                        napisać:    RESTORE A: C:*.* /S       lub np.:

                                    RESTORE A: C:*.EXE /S     lub np.:

                                    RESTORE A: C:NC*.* /S     itp.

                        by odzyskać interesujące nas pliki bez  konie-

                        czności  znajomości   pierwotnych   katalogów.

                        O katalogach tych i tak poinformuje nas RESTORE

                        podczas odtwarzania wymaganych plików.

 

             RESTORE A: C:\ /S

                 Przepisuje z powrotem  wszystkie  pliki z  wszystkich

                 katalogów dysku A na dysk C.                     

 

             RESTORE A: C:\nazwa1\*.BAS/P

                 Spowoduje,  że  DOS  będzie się pytać  o zgodę  przed

                 odzyskaniem  każdego  pliku  o  rozszerzeniu    .BAS,

                 mieszczącego się  w  katalogu  'nazwa1'  dysku A.  Po

                 odpowiedzi twierdzącej  plik  zostanie  przepisany na

                 dysk twardy  w  stacji  C.

 

             RESTORE A: *.* /D

                 Wykaz wszystkich zapisanych komendą BACKUP zbiorów na

                 dysku A:. Wszystkie parametry są niezbędne !!!

 

             RESTORE A: F*.COM /D

 

                 Poszukiwanie, czy jest zapisany zbiór  typu  'F*.COM'

                 na dyskietce A:. Wszystkie parametry są niezbędne !!!