REN        RENAME - Zmiana nazwy zbioru           

                        

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         REN zbiory1 nazwa_docelowa

    lub

         RENAME zbiory1 nazwa_docelowa

 

ZNACZENIE: Zmienia nazwę dowolnych zbiorów zbiory1 w dowolnym katalogu

           na nazwa_docelowa. Nazwa końcowa stanowi  wzorzec  zamiany,

           zwłaszcza gdy do zmiany jest więcej niż jeden zbiór.

                                                   

 PRZYKŁADY:

 

 

             RENAME A:ABC.DAT ABC.BAK

                 Nazwę pliku ABC.DAT z dysku A zmienia na ABC.BAK.

 

             REN B:TEST.BAK ABC.DAT

                 Nazwę pliku TEST.BAK z dysku B zmienia na ABC.DAT.

 

             REN C:\TEST\*.BAK *.XXX

                 Zamień nazwy wszystkich zbiorów typu .BAK  znajdujące

                 się w katalogu \TEST na zbiory o tych samych nazwach,

                 lecz z rozszerzeniem .XXX .