REM        Komentarz w makrodefinicji typu .BAT oraz w CONFIG.SYS

                             

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          REM [komentarz]

 

ZNACZENIE: Instrukcja  makrodefinicji  pozwalająca  wyświetlić  komentarz

            na  standardowym  urządzeniu  wyjściowym.  Komentarzem

           może być dowolny tekst składający się  maksymalnie  ze  123

           znaków.

 

           Dokładnie na tych samych zasadach można umieścić  komentarz

           w zbiorze konfiguracyjnym CONFIG.SYS  ,  przy  czym  zawsze

           wiersz ze słowem REM jest pomijany.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             REM TO JEST TEST

                 Cały  wiersz,  łącznie  ze  słowem REM, zostanie wyświetlony 

                 na  standardowym  urządzeniu  wyjściowym. W

                 przypadku  gdy  instrukcja  ECHO  ma  parametr   OFF,

                 komentarz  będzie  pominięty. Dotyczy zbioru .BAT .

 

             REM device = mouse.sys 1

                 Pominięcie instalowania drajwera dla myszy w  zbiorze

                 konfiguracyjnym CONFIG.SYS .