RD         RMDIR - kasuje kartotekę 

                  

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

              RD [dysk:]ścieżka

        lub

              RMDIR [dysk:]ścieżka

 

ZNACZENIE: Usuwa  katalog z podanego dysku i ścieżki. Jeśli wyspecyfi-

               kowano  ścieżkę, to zostanie usunięta nazwa katalogu występująca 

               jako  ostatna  na  liście  danej  ścieżki.  Usuwany

               katalog nie może zawierać żadnych plików.  Nie można usunąć

               katalogu głównego  ani bieżącego.

                                               

PRZYKŁADY:

 

 

             RMDIR C:nazwa1

                 Usuwa  katalog  'nazwa1'  (katalog podrzędny katalogu

                 bieżącego) z dysku C.  Oczywiście  katalog  musi  być

                 pusty i nie może być katalogiem bieżącym.

 

             RD C:\nazwa1\nazwa2

                 Usuwa katalog podrzędny 'nazwa2' z  katalogu 'nazwa1'

                 z dysku C. Katalog 'nazwa2' nie może zawierać żadnych

                 plików.