RAMDRIVE   RAMDRIVE.SYS  instaluje dysk wirtualny

 

 

RAMDRIVE  nie  jest  komendą  DOS-u,  lecz  raczej  programem  obsługi

       urządzeń zewnętrznych, symulującym dysk(i) w pamięci komputera.

       Program  ten  musi  być  zainstalowany  specjalną   instrukcją,

       umieszczoną w pliku systemowym  o  nazwie  CONFIG.SYS.   Więcej

       informacji podano w opisie CONFIG. Instrukcja ta ma następującą

       postać:

 

POSTAĆ:

          DEVICE = [dysk:][ścieżka]RAMDRIVE.SYS [bbb sss][/E|/A]

      lub

          DEVICE = [dysk:][ścieżka]RAMDRIVE.SYS [bbb sss ddd][/E|/A]

 

ZNACZENIE: RAMDRIVE.SYS dostarczany z  DOS-em     symuluje  dysk  w

           pamięci   komputera,   tzw.   dysk   wirtualny.    Pierwsza

           specyfikacja  dysku  i  ścieżki  określa  położenie   pliku

           RAMDRIVE.SYS. Podając kilka instrukcji  DEVICE=RAMDRIVE.SYS

           w pliku CONFIG.SYS można zainstalować większą liczbę dysków

           wirtualnych w pamięci komputera. Dyskowi wirtualnemu  można

           przydzielić etykietę. Po wyłączeniu komputera z  sieci  lub

           po  wciśnięciu  klawiszy   Ctrl-Alt-Del   zawartość   dysku

           wirtualnego zostanie stracona.

                                                                   

 

 PARAMETRY:

 

 

           bbb Rozmiar dysku wirtualnego w K. bajtach,  będący  liczbą

               zawartą między 1 a wielkością wolnej pamięci komputera.

               Standardowo są to 64 K. bajty.

 

           sss Rozmiar sektora w bajtach; musi mieć wartość  128,  256

               lub 512. Jeśli parametru tego nie  podano lub podano go

               błędnie,  ustaloną  długością  będzie 128.

 

           ddd Liczba  plików  mogących  znajdować  się  na dysku wirtualnym;

               musi być zawarta  między 4 a 1024. Standardową

               wartością jest 64. Jest to pojemność katalogu  pierwotnego.

                                                                  

           /E  Informuje RAMDRIVE o tym, że musi użyć rozszerzonej pamięci,

               tzn. pamięci o adresach powyżej  1MB.  Parametru

               tego można używać  tylko  dla  komputera  IBM  Personal

               Computer AT i 386 z rozszerzoną pamięcią.

 

           /A  Jeśli   zainstalowano   kartę   rozszerzonej   pamięci:

               LOTUS/INTEL/MICROSOFT  Expanded  Memory  Specification,

               może być użyty przełącznik /A.

 

           UWAGA: Brak parametru /A i  /E  oznacza  zdefiniowanie  RAM

                 dysku w obszarze pamięci konwencjonalnej (640 KB).

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DEVICE=RAMDRIVE.SYS 320 512 64

                 Tworzy dysk wirtualny o pojemności  320KB  w  pamięci

                 konwencjonalnej z 512-bajtowymi  sektorami  i  maksymalnie

                 128 wejściami katalogowymi (zbiorami).

                                                                  

             DEVICE=RAMDRIVE.SYS 320 512 /E

             DEVICE=RAMDRIVE.SYS 160 512 128

                 Powyższe instrukcje, umieszczone w pliku  CONFIG.SYS,

                 utworzą dwa dyski wirtualne:  pierwszy  o  pojemności

                 320KB w obszarze pamięci rozszerzonej z 512-bajtowymi

                 sektorami i 128 wejściami katalogowymi oraz  drugi  o

                 pojemności 160KB  z  512-bajtowymi  sektorami  i  128

                 wejściami katalogowymi.