QBASIC     Interpreter języka programowania BASIC 

                      

 

   Jego opis nie został włączony do POMOCNIK-a, gdyż musiałby zająć  bardzo

   dużą część. Sięgnij do publikacji opisujących język BASIC,  a  najlepiej

   QUICK BASIC.