PAUSE      Zatrzymanie wykonywania programu Batch

 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          PAUSE

 

ZNACZENIE: Instrukcja wewnętrzna, zawieszająca wykonywanie komend programu

            Batch. Na standardowym urządzeniu  wyjściowym  pojawi

           się komunikat  'Press  any  key  when  ready...'  (Naciśnij

           dowolny klawisz, gdy będziesz gotów.) Po naciśnięciu dowolnego

           klawisza, oprócz Ctrl-Break, wykonywanie komendy  zostanie wznowione.

           UWAGA:  Chwilowe  zawieszenie  w  działaniu  makrodefinicji

           można także osiągnąć w dowolnym momencie jej  przetwarzania

           po naciśnięciu Ctrl-S.

                                                     

 PRZYKŁADY:

 

 

             Sprawdź, czy drukarka jest włączona

             PAUSE

           Instrukcje te,  umieszczone  w  programie Batch,  spowodują

           ukazanie się na ekranie następującego komunikatu:

 

                 Sprawdź czy drukarka jest włączona

                 Press any key when ready...

 

           Naciśnięcie dowolnego klawisza wznowi proces.

           Naciśnięcie klawiszy  Ctrl-Break proces ten przerwie.