NLSFUNC    Ładuje dane specyficzne dla kraju

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

  NLSFUNC [[dysk:][ścieżka]nazwapliku]               - jako komenda

  INSTALL = [ścieżka]NLSFUNC.EXE [zbiór_country]     - instalacja w CONFIG.SYS

 

ZNACZENIE:  Zlecenie  NLSFUNC  wspomaga  przełączenie   tablic   kodów

           iustawia parametry systemu specyficznie dla danego  kraju.

           Domyślnie nazwa pliku jest  ustawiona  w  pliku  CONFIG.SYS

           zleceniem COUNTRY. Jeżeli ona  nie  występuje,  odczytywana

           jest zawartość pliku COUNTRY.SYS.

                                                  

 PRZYKŁADY:

 

             Jeżeli na dysku znajduje się  przykładowy  plik  NEWCDPG.SYS

           zawierający dane  specyficzne  dla  kraju,  można  te  dane

           wykorzystać zamiast tych,  zawartych  w  pliku  COUNTRY.SYS

           pisząc:

 

                  nlsfunc newcdpg.sys

 

           Aby wybrać dane zawarte w pliku COUNTRY.SYS  można  napisać

           po prostu:

 

                  nlsfunc