MD         MKDIR (Make Dir) - Tworzy nową kartotekę na dysku

                       

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

           MD [dysk:]ścieżka

     lub

           MKDIR [dysk:]ścieżka

 

ZNACZENIE:  Tworzy katalog podrzędny  należący  do  katalogu  wyższego

            poziomu. Jeśli nie podano specyfikacji dysku, będzie użyty

            dysk  bieżący.  Ścieżka  z katalogu  głównego  do katalogu

            najniższego  poziomu   może się  składać maksymalnie  z 63

            znaków. Nazwa  tworzonego katalogu  pojawi się  w katalogu

            nadrzędnym   z  literami <DIR>  w miejscu  długości pliku.

            Jednocześnie    tworzone  dwa   pliki  oznaczone    jako

            . <DIR> i  ..  <DIR>. Pliki  te pomagają w  poruszaniu się

            po katalogach. Pierwszy z nich,  . <DIR>, jest oznaczeniem

            katalogu  bieżącego.  Drugi, .. <DIR>, symbolizuje katalog

            nadrzędny.   Zamiast   nazwy   ścieżki  wejściowej   można

            podać  nazwę  symboliczną.  Na   przykład:  jeśli  DIR  ..

            podano   w   katalogu  podrzędnym,  to   jest  wyświetlana

            lista katalogu nadrzędnego.

                                                                   

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             MKDIR C:\nazwa1

                  Utworzy katalog o nazwie 'nazwa1'.  Nazwa tego katalogu

                  pojawi  się  jako  wejście w katalogu  głównym.

                  Użycie znaku  '\' powoduje  utworzenie  katalogu  na

                  poziomie  o  1  rząd  niższym  niż  katalog  główny.

 

             MD C:nazwa2

                  Utworzy katalog  o  nazwie  'nazwa2'.  Ponieważ  nie

                  podano znaku '\', miejsce utworzenia katalogu będzie

                  zależeć  od  bieżącego położenia w poziomach katalogów. 

                  W  poniższych  przykładach diagramy  przedstawiają 

                  strukturę  katalogów  po  wykonaniu  komendy;

                  gwiazdki  wskazują poziom, na którym komenda została

                  użyta.                                          

                  Komenda została użyta  w  katalogu  głównym - będzie

                          wówczas   utworzony   katalog   podrzędny   katalogu

                          głównego:

                                                   'nazwa2'

                                                  __________

                                 katalog główny  /

                                                / katalog poziomu 1

                                ----------------

                                       *

 

                  Komenda  została użyta w katalogu poziomu 1 - będzie

                  wówczas utworzony katalog podrzędny poziomu  1, tzn.

                  katalog poziomu 2:                               

                                                       'nazwa2'

                                                      __________

                                  katalog poziomu 1  /

                                                   / katalog poziomu 2

                                   ---------------

                  katalog główny  /

                                 /       *

                  ---------------

 

                  Komenda  została użyta w katalogu poziomu 2 - będzie

                  wówczas utworzony katalog poziomu 3; i tak dalej ...

 

                                                      'nazwa2'    

                                                     __________

                                  katalog poziomu 2 /

                                                   / katalog poziomu 3

                                     --------------

                  katalog poziomu 1 /

                                   /         *

                      -------------

      katalog główny /

                    /

      --------------