LASTDRIVE  Określenie ostatniego drive-u w Systemie

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          LASTDRIVE = x

 

ZNACZENIE: Ustala maksymalną liczbę dysków dostępnych w systemie  DOS.

           Znak  'x'  może być dowolną literą od  A  do  Z.  Litera ta

           używana jest jako  symbol  ostatniego  dysku  akceptowanego

           przez DOS  (numer porządkowy litery = liczba dysków). Standardowo 

           jest to  litera  E.  Najmniejsza  litera  użyta  w

           komendzie  LASTDRIVE  musi  odpowiadać liczbie  dysków podłączonych 

           do  systemu.  LASTDRIVE  należy  do grupy komend

           zawartych  w  specjalnym  pliku  konfiguracyjnym  o  nazwie

           CONFIG.SYS. Nie będzie jednak działała, jeśli  plik  konfiguracyjny

           nie znajdzie się na dysku, z którego uruchamiany

           jest DOS. Komenda LASTDRIVE zostanie  zignorowana  w  pliku

           konfiguracyjnym,  jeśli liczba dysków będzie większa niż x.

                                                   

 PRZYKŁADY:

 

 

             LASTDRIVE=j

                 Ponieważ  'j'   jest   dziesiątą   literą   alfabetu,

                 instrukcja ta, użyta w  pliku konfiguracyjnym, ustali

                 maksymalną liczbę dysków dostępnych systemowi  na 10.

 

             LASTDRIVE=C

                 Ponieważ   'c'   jest    trzecią   literą   alfabetu,

                 instrukcja  ta,  użyta   w   pliku   konfiguracyjnym,

                 ustali maksymalną  liczbę  dysków  dostępnych  systemowi

                 na 3.  Jeśli  w  systemie  znajdują  się  cztery

                 dyski, instrukcja zostanie zignorowana.