LABEL      Zmiana i skasowanie etykiety dysku

                          

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

           LABEL [dysk:][etykieta-dysku]

 

ZNACZENIE: Pozwala na utworzenie, zmianę lub skasowanie etykiety  dysku.

           Etykieta  jest w istocie nazwą umożliwiającą rozróżnienie 

           dysków  użytkownika.  Pierwsza  specyfikacja  dysku  i

           ścieżki umiejscawia  program  LABEL. Następny identyfikator

           określa dysk,  któremu ma być  przypisana  etykieta.  Jeśli

           identyfikatora  dysku  nie  podano,  to  etykieta  zostanie

           przypisana   dyskowi  bieżącemu.   Wymieniona  w  komendzie

           etykieta dysku jest etykietą lub nazwą  przypisaną  dyskowi

           w celu  jego  identyfikacji.  Może  się składać z jedenastu

           znaków, tak jak w przypadku komendy FORMAT z parametrem \V.

           Jeżeli  etykieta  nie  zostanie podana,  pojawi  się  napis

           'Volume label (11  characters,  ENTER  for  non)?'.  Należy

           wówczas podać nazwę etykiety  i  nacisnąć ENTER. Jeśli dysk

           ma już etykietę, zostanie ona  zastąpiona nową. Samo naciśnięcie

           ENTER kasuje etykietę.                           

 

UWAGA:   Nie należy używać poniższych znaków:

 

           *  ?  /  \  |  .  ,  ;  :  +  =  <  >  [  ]  (  )  &

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             LABEL C:DYSK TWARDY

                 Dysk C otrzyma etykietę 'DYSK TWARDY'.

 

             LABEL b:

                 Pojawi się napis:

 

                     Volume label (11 characters, ENTER for non)?

                    (Etykieta (11 znaków, ENTER dla skasowania))

                        Napisz  DYSK 1                            

 

                 Etykieta dyskietki ze stacji dysków będzie  zmieniona

                 na 'DYSK 1'.

               UWAGA: W powyższym przykładzie bieżąca etykieta dysku w

                 stacji B  może  być  skasowana  naciśnięciem klawisza

                 ENTER  bez podania nazwy 'DYSK 1'.