KEYB       Załadowanie programu innej obsługi klawiatury

 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

         KEYB [xx[,[yyy],[nazwa_pliku]] [/E][/ID:nnn]

         KEYB

 

  w zbiorze CONFIG.SYS :

 

         INSTALL = [ścieżka]KEYB.COM [xx[,[yyy],[nazwa_pliku]] [/E][/ID:nnn]

 

ZNACZENIE: Wczytuje specjalny program obsługi  klawiatury,  zastępując

           nim  program standardowy.   'KEYB' nie jest samodzielną komendą. 

            Końcówkę 'xx' należy zastąpić jedną z pięciu przed-

            stawionych niżej par liter. Dysk i ścieżka wskazują miejsce

            programu KEYB .  Wykonanie tej komendy powoduje zwiększenie

           obszaru pamięci zajmowanego przez DOS o 200 bajtów. W danej

           chwili może być używany tylko jeden z pięciu programów.  Po

           załadowaniu następnego  programu  pierwszy  przestaje   być

           aktywny, zajmując  nadal miejsce  w  pamięci    do  końca

           działania systemu.  Powrót  do  zastąpionego  programu  nie

           jest  możliwy. Każdy   program    'KEYB'   można  wymieniać

           ze  standardowym programem, zawierającym amerykański zestaw

           znaków,  przez  jednoczesne  naciśnięcie  klawiszy:

               Ctrl-Alt-F1      wybiera program standardowy       

               Ctrl-Alt-F2      wraca do programu KEYB

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           xx           jest dwuliterowym symbolem państwa

           yyy          jest numerem tablicy kodów definiującej zestaw

                        znaków

           nazwa_pliku  jest  nazwą  pliku  definiującego  klawiaturę.

                        Standardową nazwą jest KEYBOARD.SYS.

           ścieżka      niezbędna lokalizacja komendy KEYB.COM

 

           /E           Określenie, że rozszerzona klawiatura 101 klawiszy

                         jest zainstalowana w  systemie  (obecnie

                        standard). Klucza tego, trzeba  jednak  używać

                        na komputerze XT (8086).

 

           ID:nnn       Określenie typu używanej  klawiatury.  Dotyczy

                        wyłącznie krajów stosujących  kilka  klawiatur

                        dla tego samego języka, jak: Francja,  Włochy,

                        Anglia.

 

SYMBOLE PA±STW:          xx  -  jest jednym z poniższych symboli:

 

  ---------------------------------------------------------------------------

   Kraj                                      Symbol   Tablica kodowa      Postać zlecenia

                          (                    xx)     (yyy)      (nnn) 

   --------------------------------------------------------------------------

   Ameryka                               us       850,437                        KEYB us   (domyślnie)

   Ameryka Łacińska                 la         850,437                        KEYB la

   Anglia                                   uk       850,437   166,168         KEYB uk

   Belgia                                   be        850,437                        KEYB be

   Brazylia                                br         850,437                        KEYB br

   Czechosłowacja (Czechy)       cz       852,850                        KEYB cz

   Czechosłowacja (Słowac)       sl         852,850                        KEYB sl

   Finlandia                               su        850,437                        KEYB su        

   Francja                                 fr          850,437 120,189           KEYB fr

   Hiszpania                              sp       850,437                        KEYB sp

   Jugosławia                            yu       852,850                        KEYB yu

   Kanada (francuska)                cf         850,863                        KEYB cf

   Niderlandy                             nl         850,437                        KEYB ni

   Niemcy                                 gr         850,437                        KEYB gr        

   Norwegia                               no       850,865                        KEYB no

   Polska                                  pl         852,850                        KEYB pl

   Portugalia                              po       850,860                        KEYB po

   Szwajcaria (Francja)               sf         850,437                        KEYB sf

   Szwajcaria (Niemcy)              sg        850,437                        KEYB sg

   Szwecja                                sv         850,437                        KEYB sv

   Węgry                                   hu       852,850                        KEYB it

   Włochy                                 it          850,437   141,142         KEYB it

 

 

       Napisanie zlecenia KEYB  bez parametrów spowoduje  wyświetlenie

       raportu podającego bieżący symbol  klawiatury i związany z  nim

       numer strony znaków, aktualnie używanych przez konsolę (CON).

 

               Standardową klawiaturą jest amerykańska.           

               ========================================

 

 

  PRZYKŁADY:

 

 

             A:\KEYB IT

                 Komenda  ta spowoduje załadowanie do pamięci programu

                 z  włoskim   zestawem   znaków. Naciśnięcie  klawiszy

                 Ctrl-Alt-F1 przełączy klawiaturę na standardowy zestaw

                 znaków. Powrót do trybu  włoskiego  można uzyskać  za

                 pomocą klawiszy  Ctrl-Alt-F2. Znak '\' informuje DOS,

                 że program  znajduje się w głównym  katalogu  plików.

 

             INSTALL = C:\DOS\KEYB.COM PL,852,C:\DOS\KEYBOARD.SYS

                 Ustalenie obsługi klawiatury dla POLSKI w standardzie

                 LATIN II. Wykorzystano instalację w zbiorze CONFIG.SYS