INSTALL    Zainstalowanie programu rezydentnego (w CONFIG.SYS)

 

 

 

 Polecenie konfiguracyjne w CONFIG.SYS

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

            INSTALL = nazwa_programu [jego_parametry]

 

ZNACZENIE: Polecenie to pozwala załadować w trakcie inicjowania systemu

           operacyjnego (jego  ładowania),  już  w  czasie  analizy

           zbioru konfigurującego CONFIG.SYS. Pozwala to  zaoszczędzić

           nieco pamięci, gdyż wywoływanie tych programów na  poziomie

           wykonywania AUTOEXEC.BAT wymaga  dodatkowego  przydzielania

           im pamięci na otoczenie systemu.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

    nazwa_programu  - Pełna nazwa instalowanego programu, wraz ze ścieżką

                       dostępu. Musi być podane rozszerzenie dla  tego

                      zbioru. To samo dotyczy komend DOS-a. Zobacz to za

                      pomocą np. komendy DIR.

 

    jego_parametry  - Parametry wywołania programu, czy komendy.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

         INSTALL = C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=100

              Zainstalowanie  programu  FASTOPEN   powodującej   szybkie

              otwieranie do 100 zbiorów na dysku C:

 

         INSTALL = C:\MOUSE\MOUSE.COM s96 r20

              Zainstalowanie drajwera do obsługi myszki z parametrami:

              's96' i 'r20' .