HIMEM      HIMEM.SYS - Zarządzanie pamięcią rozszerzoną 

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

 DEVICE = HIMEM.SYS [/HMAMIN=m][/NUMHANDLES=n][/INT15=xxxx][/MACHINE:xxx]

                    [/A20CONTROL:on|off][/SHADOWRAM:on|off][/CPUCLOCK:on|off]

 

ZNACZENIE: Nie jest to komenda, lecz sterownik do zarządzania pamięcią

           rozszerzoną.  Zawsze  tylko  jeden  program  może  w  danym

           momencie korzystać z tej pamięci i sterownik  HIMEM  między

           innymi o to dba. Jego zainstalowanie w  zbiorze  CONFIG.SYS

           za pomocą komendy DEVICE jest  niezbędne  dla  obsługi  tej

           pamięci i powinno poprzedzać instalowanie wszelkich  innych

           sterowników korzystających z tej pamięci, takich jak:

           SMARTDRV.SYS, RAMDRIVE.SYS oraz EMM386.EXE

 

 

            Na komputerze XT:

          

 

           Sterownik ten nie ma żadnego zastosowania, jak i EMM386.

 

 

            Na komputerze AT lub wyższym:

          

 

           Zlecenie w najprostszej postaci: DEVICE=HIMEM.SYS umożliwia

           na każdym komputerze o procesorze  począwszy  od  286  (AT)

           dołączenie tzw. obszaru HMA (High Memory Area) do użytkowania

           przez inne programy. Może  go  wykorzystać  sam  system

           operacyjny, który za pomocą dodatkowego  zlecenia  DOS=HIGH

           ładuje część ze swego  rdzenia  właśnie  do  tego  obszaru,

           udostępniając w ten sposób więcej wolnej pamięci  operacyjnej

           dla uruchamianych programów.

           Obszar HMA jest  pierwszym  blokiem  pamięci  rozszerzonej,

           tzn. tej powyżej 640KB. W danej chwili tylko jeden  program

           może z niego korzystać. Ma on 64KB.  Drugi  program,  który

           także chciałby z niego korzystać, będzie po prostu ładowany

           do pamięci konwencjonalnej.

 

          

            Na komputerze 386 lub wyższym:

          

 

           Oprócz wykorzystania obszaru HMA można  także  korzystać  z

           całej pamięci rozszerzonej, ładując tam programy.  Koniecznym

           do tego jest załadowanie sterownika HIMEM, a  następnie

           sterownika EMM386 z odpowiednimi parametrami.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

         /HMAMIN=m

              Minimalna liczba  kilobajtów  pamięci,  których  wymagać

              będzie  program,  aby  otrzymać  pozwolenie  na   użycie

              pamięci w obszarze HMA. Wartością dla 'm' jest liczba od

              0 do 63. Standardowo 0.

 

         /NUMHANDLES=n

              Maksymalna liczba bloków EMB z pamięci dodatkowej, które

              mogą być wykorzystane do symulowania pamięci  rozszerzonej.

              Może to być wartość od 1 do 128. Standardowo 32.

 

         /INT15=xxxx

              Rezerwuje z pamięci dodatkowej obszar wyrażony  w  kilo-

              bajtach, na obsługę przerwania 15h, dla niektórych star-

              szych programów, które mogłyby mieć problemy pracując  w

              pamięci rozszerzonej. Wartością dla 'xxxx'  jest  liczba

              od 64  do  65535.  Zero  (0)  oznacza  brak  przydziału.

              Standardowo jest 0.

 

         /MACHINE:xxxx

              Określenie by był używany sterownik A20.  Sterownik  ten

              stanowi część Twojego komputera, który  zapewnia  dostęp

              do wysokich obszarów pamięci. Wartościa dla 'xxxx'  mogą

              być poniższe symbole lub ich odpowiedniki liczbowe:

 

              Symbol          Numer      Typ sterownika A20

              -------------------------------------------------

               at                  1         IBM PC/AT

               ps2               2         IBM PS/2

               pt1cascade    3         Phoenix Cascade BIOS

               hpvectra        4         HP Vectra (A and A+)

               att6300plus    5         AT&T 6300 Plus

               acer1100       6         Acer 1100

               Toshiba         7         Toshiba 1600 and 1200XE

               Wyse            8         Wyse 12.5 MHz 286

               Tulip              9         Tulip SX

               Zenith            10         Zenith ZBIOS

               at1                11         IBM PC/AT

               at2                12         IBM PC/AT (z alternatywną zwłoką)

               css               12         CSS Labs

               at3                13         IBM PC/AT (z alternatywną zwłoką)

               Philips           13         Philips

               Fasthp          14         HP Vectra

 

              Zwykle sterownik HIMEM sam wykrywa jaki  typ  sterownika

              A20 jest używany. Standardowo dla 'xxxx' jest 1.

 

         /A20CONTROL:on|off

              Określenie czy HIMEM.SYS ma sprawdzać A20,  nawet  jeśli

              było to robione w momencie  ładowania.  Normalnie  parametr

              ten jest ustawiony na on.

 

         /SHADOWRAM:on|off

              Określenie czy  HIMEM.SYS  ma  używać  pamięć  RAM  jako

              dołączenie do ROM. Jeśli komputer ma mniej niż  2MB,  to

              standardowo ustawiony jest ten parametr  na  off.  Parametr

              ten jest dostępny tylko na niektórych komputerach.

 

         /CPUCLOCK:on|off

              Określenie czy HIMEM.SYS ma przystosować się  do  zmiany

              zegara, gdy np. przełączyłeś prędkość  komputera.  Jeśli

              prędkość została zmieniona to daj parametr on.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

         DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS

              Załadowanie sterownika HIMEM.SYS używając  standardowych

              wartości. Obszaru HMA będzie  używał  pierwszy  program,

              który tego zażąda, i tylko on. Ważne jest, by  podać  na

              początku ścieżkę dostępu do tego sterownika.

 

         DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS /HMAMIN=40

              Załadowanie sterownika dla programu, który zażąda  przynajmniej

             40KB pamięci w obszarze HMA.