HELP       Wyświetla podstawowe informacje o komendach

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

              HELP [komenda]

 

ZNACZENIE: Pokazuje informacje po angielsku zbiorczo na temat  wszyst-

           kich komend. Gdy był podany parametr  komenda,  określający

           jej  nazwę,  to  pokazuje  o  niej  podstawową  informację-

           -ściągawkę.

          

           Taką ściągawkę uzyska się także, po napisaniu nazwy  dowol-

           nej komendy z parametrem /?. Zatem poniższe zlecenia  poka-

           zują taką samą ilość informacji, na temat np. komendy COPY:

 

              HELP COPY

              COPY /?