GRAPHICS   Załadowanie obsługi graficznych wydruków ekranów

                     

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

 

   GRAPHICS [typ] [zbiór] [/R][/B][/LCD][/PRINTBOX:[std|lcd]

 

ZNACZENIE:  Pozwala  na  wydrukowanie  zawartości  ekranu  pracującego

           aktualnie w trybie graficznym, na większości drukarkach lub

           na dowolnej, jeśli  jej  parametry  zostały  umieszczone  w

           zbiorze inicjującym zbiór. Wspomaga ono jedynie w kolorowym

           trybie wyświetlania CGA, EGA, VGA.  Nie  działa  na  karcie

           HERCULES.

           Jeśli komenda nie zostanie użyta, zawartość  ekranu  będzie

           można wydrukować jedynie w postaci tekstowej. Użycie komendy

           GRAPHICS powoduje, że  po  naciśnięciu  klawiszy  Shift-

           -PrintScreen, zawartość ekranu graficznego zostanie  przesłana

            na drukarkę. Naciśnięcie ich, może spowodować następujące reakcje:

                                                                   

               1.  W trybie tekstowym: wydrukowanie zawartości ekranu.

                   (UWAGA:  instrukcja  GRAPHICS  nie jest wymagana do

                   drukowania tekstu.)

 

               2.  W  trybie  grafiki  320x200: skopiowanie zawartości

                   ekranu w 4 odcieniach szarości.

 

               3.  W  trybie  grafiki 640x200: wydrukowanie zawartości

                   ekranu tak,  że  górny  prawy róg ekranu pojawi się

                           w górnym lewym rogu arkusza papieru.  Nie  można  w

                   tym trybie wydrukować na drukarkach PostScript.

                                                   

PARAMETRY:                                                     

 

 

    Podane niżej parametry można używać tylko w systemie DOS  :

 

    typ       Określa typ używanej drukarki.  W  systemie    zdefiniowane

              następujące typy:

 

    COLOR1           - IBM PC Color Printer z czarną taśmą

    COLOR4           - IBM PC Color Printer z kolorową taśmą RGB

                         (czerwony, zielony, niebieski i czarny)

    COLOR8           - IBM PC Color Printer z taśmą kolorową CMY

                         (jasnoniebieski, fioletowy, żółty i czarny)

    HPDEFAULT        - Jakakolwiek typu Hewlett-Packard PCL

    DESKJET          - Hewlett-Packard DeskJet

    GRAPHICS         - IBM PC Graphics Printer, IBM Proprinter, IBM Quietwriter

    GRAPHICSWIDE     - IBM PC Graphics Printer z 11 calowym wałkiem

    LASERJET         - Hewlett-Packard LaserJet

    LASERJETII       - Hewlett-Packard LaserJet II

    PAINTJET         - Hewlett-Packard PaintJet

    QUIETJET         - Hewlett-Packard QuietJet

    QUIETJETPLUS     - Hewlett-Packard QuietJet Plus

    RUGGEDWRITER     - Hewlett-Packard RuggedWriter

    RUGGEDWRITERWIDE - Hewlett-Packard RuggedWriterwide

    THERMAL          - IBM PC-convertible Thermal (termiczna odwracalna)

    THINKJET         - Hewlett-Packard ThinkJet

                             

                                                                   

UWAGA:  Standardowo ustawiony jest parametr GRAPHICS, zatem w większości

                przypadków zlecenie GRAPHICS  można  uruchomić  bez

                parametrów.

 

        zbiór  Określenie pełnej nazwy zbioru inicjującego znane  typy

               drukarek. Standardowym zbiorem jest GRAPHICS.PRO, który

               powinien znajdować się w katalogu komend DOS-a.

 

           /R  Przestawia system  na  drukowanie kolorów czarnego jako

               czarny i białego  jako  biały.  Normalnie kolor  czarny

               jest drukowany jako biały, a biały jako czarny.

 

           /B  Przestawia  system  na  drukowanie koloru tła. Można go

               używać  tylko dla drukarek typu COLOR4 i COLOR8.  Jeśli

               w komendzie parametr ten  nie występuje,  to kolor  tła

               nie jest drukowany.

 

         /LCD  Drukuje zawartość ekranu ciekłokrystalicznego typu  LCD

               dla komputera przenośnego IBM PC-Portable (jak dla CGA).

               Jest to równoważne użyciu przełącznika: /PRINTBOX:lcd

 

  PRINBOX=std  Ustalenie rozmiaru drukowania zgodnie z zapisem w zbiór

  PRINBOX=lcd  Ustalenie rozmiaru drukowania zgodnie z zapisem w zbiór

 

 

 PRZYKŁADY:

 

             GRAPHICS

                 Zawartość  ekranu zostanie wydrukowana po naciśnięciu

                 klawiszy  Shift-PrtSc.  Ustalonym typem drukarki jest

                 IBM PC Graphics Printer.                         

 

             GRAPHICS color4 /r /b

                 Załadowane  zostaną  niezbędne dane dla drukarki typu

                 COLOR4.  Kolor czarny  będzie  drukowany jako czarny,

                 a  biały  jako  biały.  Zawartość   ekranu   zostanie

                 wydrukowana po naciśnięciu klawiszy Shift-PrtSc.