GRAFTABL   Ładuje tablicę znaków graficznych

                     

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

             GRAFTABL [xxx]

        lub

             GRAFTABL /status

 

ZNACZENIE: Umieszcza w pamięci tablicę danych,  definiującą  dodatkowe

           znaki używane przez program obsługi monitorów  kolorowego i

           graficznego.  Podane dysk i ścieżka  umiejscawiają  program

           GRAFTABL. Program  ten  pozwala  wyświetlić  znaki  języków

           obcych lub znaki rozszerzonego kodu ASCII  (kody  znaków od

           128  do  255)  wtedy,  gdy  monitor  znajduje  się w trybie

           graficznym. Użycie tej komendy  powoduje  zwiększenie wielkości

           pamięci zajmowanej przez DOS o 1KB.  GRAFTABL  powinien

           być wywoływany tylko raz,  zazwyczaj  po  uruchomieniu

           DOS-a.  Po  wykonaniu  komendy  GRAFTABL  system  wyświetla

           komunikat:   GRAPHICS   CHARACTER   LOADED.   Przy   próbie

           powtórnego   wywołania   komendy   następuje   wyświetlenie

           komunikatu:  GRAPHICS  CHARACTER  ALREADY  LOADED.   Więcej

           informacji zawiera zlecenie  do  używania  tablic  kodowych

            CHCP  oraz zlecenie  MODE  do definiowania tablicy.

 

           UWAGA: Tej komendy należy używać tylko wtedy,  gdy  monitor

                  nie jest w stanie właściwie wyświetlać tych  rozszerzonych

                  znaków ASCII w trybie graficznym.

                                                                   

 

 PARAMETRY:

 

 

        xxx        Numer identyfikacyjny tablicy kodów

        /status    Wyświetlenie bieżącego aktywnego zestawu znaków

 

 TABLICA KODÓW:

 

           Numer      Tablica Kodów - narodowość

           --------------------------------------------------

           437        Stany Zjednoczone (domyślnie)

           850        wielojęzyczna (Latin I)

           852        wielojęzyczna, słowiańska (Latin II)

           860        portugalska

           863        francusko-kanadyjska

           865        nordycka                                    

 

 KODY ZAKOŃCZENIA:

 

           Kod      Funkcja

           -----------------------------------------------------------

            0       Zakończenie pomyślne

            1       Tablica już załadowana

            2       Błąd związany z plikiem

            3       Niewłaściwy parametr, zlecenie niewykonane

            4       Niewłaściwa wersja systemu DOS (wymagana  )

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             GRAFTABL

                 Do pamięci zostaną załadowane znaki ASCII o kodach od

                 128 do 255. Znaki te będą wyświetlane jedynie  wtedy,

                 gdy ekran znajdzie się w trybie graficznym.

 

             GRAFTABL 852

                 Załaduj wersję dla języków słowiańskich, w tym i  dla

                 Polski.