FILES      Max. ilość jednocześnie otwartych zbiorów  

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          FILES = x 

 

ZNACZENIE: Ustala  maksymalną  liczbę  plików,  które  mogą być jednocześnie

             otwarte.  Standardową  wartością jest 8.  Podana w

           komendzie liczba  staje  się  maksymalną,  dozwoloną liczbą

           plików  dostępnych  dla  całego  systemu.  Liczbę  tę można

           zmienić  za  pomocą  komendy FILES (np. tak jak  w  podanym

           niżej przykładzie), umieszczonej w specjalnym  pliku systemowym

            CONFIG.SYS znajdującym się na dysku,  z którego  jest

           uruchamiany  DOS.  Każdy  dodatkowo  zadeklarowany  plik  w

           komendzie FILES powyżej ich standardowej liczby (8)  zwiększa

            rozmiar DOS-u w pamięci o 39  bajtów.  Wartość  x  musi

           mieścić się w przedziale od 8  do  255.  Maksymalną  liczbą

           plików, które program może  otworzyć  w  tym  samym  czasie

           wynosi 65534. Zlecenie FILES zapewnia poprzez DOS jednoczesny

           dostęp do x zbiorów.

           Dla dobrej pracy systemu WINDOWS zaleca się stosowanie:

                FILES=30

                                                                   

UWAGA: Do obsługi tych zadań służy funkcja systemu DOS  67h.

 

 PRZYKŁADY:

 

             FILES=16

                 Zmienia  maksymalną   liczbę  jednocześnie  otwartych

                 plików  dyskowych na 16.

 

             FILES=30

                 Minimalna ilość możliwych do  jednoczesnego  otwarcia

                 zbiorów  jaka  polecana  jest  przez  wiele  systemów

                 wielozadaniowych, takich jak WINDOWS, DesqView itp.