FDISK      Inicjuje, zakłada partycje (np.: DOS-a) i dzieli dysk   

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

         FDISK

 

ZNACZENIE: FDISK (Fixed Disk Setup Program) jest programem  specjalnym

           używanym  do inicjowania i podziału dysku twardego. Program

           ten znajduje się na wyspecyfikowanym dysku. Jeżeli specyfikacji

            dysku nie podano, to program  będzie  poszukiwany na

           dysku  bieżącym.  W skład konfiguracji może wchodzić więcej

           niż jeden dysk twardy, ale system operacyjny  DOS  może być

           uruchomiony  tylko  z  pierwszego.  Na dysku  twardym można

           zapisać od jednego do czterech  różnych  systemów operacyjnych.

           Każdy  system  operacyjny  musi  być  umieszczony  w

           osobnym  obszarze  dysku, w tzw.  przedziale.  Każdy system

           operacyjny umieszczony na dysku twardym musi zawierać program

            do tworzenia i kasowania przedziału na dysku dla danego

           systemu.  Programu  FDISK  można  używać  do  inicjowania i

           tworzenia przedziałów na dyskach  twardych  tylko  pod systemem

           PC-DOS.  Po uruchomieniu programu otrzymuje się listę

           jego możliwości, a odpowiednie komentarze pomagają  przejść

           przez kolejne etapy realizacji programu.               

           UWAGA: W  przypadku  uszkodzenia  partycji  dysku  lub  jej

                  omyłkowego skasowania,  użyj  komendy    UNFORMAT  .

                  Dobrze też, jeśli na wszelki wypadek  po  utworzeniu

                  partycji, zapiszesz te informacje  na  dyskietce  za

                  pomocą zlecenia  MIRROR .

 

           Program FDISK ma następujące opcje działania:

             1.  Tworzenie przedziału DOS-u

                    Tworzy przedział  DOS-u o żądanym  rozmiarze.  Dla

                    DOS-u  może  być utworzony  tylko jeden przedział.

                    Jeśli  jest  używany  jeden  system operacyjny, to

                    powinien mu być przydzielony cały dysk.

 

             2.  Zmiana przedziału aktywnego

                    Pozwala  użytkownikowi  zmienić  przedział,   tzn.

                    używać systemu operacyjnego  umieszczonego w innym

 

                    przedziale. Opcja ta określa, który przedział wraz

                    z systemem będzie aktywny, gdy  komputer  ponownie

                    zostanie włączony, a system  zostanie  uruchomiony

                    z dysku twardego.                              

 

             3.  Kasowanie przedziału DOS-u

                    Kasuje  bieżący  przedział  DOS-u.  Wszystkie dane

                    umieszczone  w  tym  przedziale zostaną skasowane.

                    Opcja ta jest stosowana do zmiany wielkości  prze-

                    działu lub do odtworzenia go z dyskietki.

 

             4.  Wyświetlanie danych o przedziałach

                    Wyświetla dane o dysku twardym  takie  jak  aktywność

                    typ  systemu  operacyjnego,  początkowe  i

                    końcowe  cylindry   oraz  rozmiar  dla  każdego  z

                    istniejących przedziałów.

                                                                  

             5.  Wybieranie kolejnej stacji dysku twardego

                    Przechodzi  do  kolejnego  dysku  twardego, w celu

                    dokonania podziału na przedziały.

                    UWAGA: Brak tej opcji, gdy nie ma  zainstalowanego

                    drugiego dysku fizycznego w systemie, a    tylko

                    dyski logiczne, czyli przedziały (partycje).

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             A:FDISK

                 Uruchamia  program  FDISK  z  dysku  A. FDISK prosi o

                 potrzebne mu informacje.

 

             FDISK

                 Uruchamia program  FDISK  z  bieżącego  dysku.  FDISK

                 prosi o potrzebne mu informacje.