FASTOPEN   Przyspiesza operacje otwarcia często

                                        używanych zb. i katalogów

                     

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

            FASTOPEN [dysk:[=nnn][...]] [/X]

 

ZNACZENIE: Zlecenie FASTOPEN śledzi położenie plików  i  katalogów  na

           dysku. Dostęp  do  plików  przy  skomplikowanej  strukturze

           katalogów  może  być  bardzo  spowolniony.  Jeżeli  program

           użytkowy  pracuje  z  kilkoma  plikami  (np.  program  bazy

           danych), czas zużywany na wielokrotne otwarcia i zamknięcia

           plików istotnie obniża  wydajność  komputera.  Każdorazowo,

           przy otwarciu pliku lub katalogu, FASTOPEN rejestruje  jego

           nazwę i położenie, więc w przypadku ponownego jego otwarcia

           dostęp  do  tego   pliku   lub   katalogu   jest   znacznie

           przyspieszony.

                                                                  

           Zlecenie FASTOPEN działa w odniesieniu do dysków twardych i

           nie  działa  przy  pracy  z  siecią.   Może  ono  działać z

           maksymalnie czterema  dyskami twardymi,  dla każdego  dysku

           liczba rejestrowanych plików lub katalogów wynosi od 10  do

           999. Wartością domyślną jest 10.

 

PARAMETRY:

    

nnn   Jest liczbą zbiorów przypisaną napędowi dyskowemu

     /X    Wykorzystanie pamięci dodatkowej (Extended), na  pamiętanie

           nazw zbiorów.

 

UWAGI:- Komendę  fastopen można  wykonać tylko  raz.  Aby  zmienić

           parametry należy ponownie załadować system.

 

         - dla każdego pliku lub  katalogu potrzeba około 40 bajtów  w

           celu zarejestrowania nazwy i położenia                 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

          fastopen c:=100         - umożliwia szybszą pracę na 100

                                    zbiorach dla dysku C:

 

          fastopen c:=50 d:=20    - dla C: 50 zbiorów a dla D: 20 zb.