EXIT       Kończy działanie bieżącego procesora zleceń i wraca do poprz.

                      

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         EXIT

 

ZNACZENIE: Zapewnia wyjście z programu COMMAND.COM  (procesor  zleceń)

           i powrót na poprzedni poziom,  o  ile  on  istnieje.  Także

           podczas  pracy  z  programem  użytkowym   można   przenieść

           sterowanie do procesora  komend  systemu  DOS  i  następnie

           powrócić do programu użytkowego. Więcej informacji na temat

           procesorów komend zawiera opis zlecenia COMMAND.COM  w  tym

           opisie. Zobacz COMMAND.

                                                    

PRZYKŁADY:

 

           Jeżeli uruchomiony zostanie nowy procesor komend przez:

 

                 command c:\

 

           powrót do starego procesora uzyska się przez napisanie:

 

                 exit