ERASE      Kasuje zbiory na dysku 

 

 

 Dokładnie tak samo jak:   DEL  ...