EMM386     Emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci rozszerzonej

 

POSTAĆ: (Uproszczona)                                        TYP: ZEWNĘTRZNY

 

         DEVICE = [dysk:][katalog]EMM386.EXE [Mem][w=on|off]

   lub

         EMM386 [ON|OFF|AUTO] [w=[on|off]]

 

ZNACZENIE: Emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci rozszerzonej,  dostęp

           do pamięci zarezerwowanej. Sterownik ten może być tylko

           instalowany na komputerach z procesorem 386, 486 i wyższych.

           Musi być poprzedzone zainstalowaniem sterownika  HIMEM.SYS,

           ale nie jest to potrzebne, gdy użytkownik korzysta ze  środowiska

           WINDOWS 3.0

 

           Pierwsza postać odnosi się do instalowania jako sterownika,

           które to polecenie powinno znaleźć się w zbiorze CONFIG.SYS

 

           Druga postać odnosi się do wywoływania go jako programu modyfikującego

           ustawienia ustalone w CONFIG.SYS. Program musi

           bowiem być najpierw zainstalowany w CONFIG.SYS,  aby  mogły

           być potem zmieniane jego opcje, czyli musi rezydować w  pamięci.

 

                  Nie używaj sterownika EMM386, jeśli używasz już inne-

                  go, np. QEMM386.

 

 PARAMETRY:

 

 

    Mem    Rozmiar pamięci przydzielonej temu sterownikowi, określonej

           w kilobajtach (domyślnie 256 KB).

 

    w=on   Określenie, że ma być włączona obsługa koprocesora  arytmetycznego

               firmy Weitek.

 

    ON     Aktywowanie emulowania pamięci dodatkowej

    OFF    Wyłączenie  emulacji   pamięci dodatkowej

    AUTO   Automatyczne aktywowanie emulacji, gdy program tego zażąda

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

       DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS

       DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE 512

       DEVICE = C:\UTIL\SPECIAL.SYS

           Umożliwienie załadowania sterownika 'SPECIAL.SYS' do  pamięci

           zarezerwowanej, dzięki wcześniejszemu załadowaniu sterownika

            'EMM386.SYS' do obsługi tej pamięci, z zażądaniem  emulowania

            512 KB z dostępnej pamięci rozszerzonej. Zauważ,  że

           koniecznym  było  jeszcze  wcześniej,  załadować   sterownik

           'HIMEM.SYS' zarządzający pamięcią rozszerzoną.

 

       EMM368 OFF

           W dowolnym momencie pracy systemu  operacyjnego,  wyłączenie

           emulacji pamięci dodatkowej i jej zwolnienie.