EGA        EGA.SYS sterownik dla karty EGA, konieczny dla DOSSHELL

                                

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

            DEVICE = [dysk:][katalog]EGA.SYS

 

ZNACZENIE: Pomaga w zapisywaniu i odtwarzaniu ekranu  podczas  przełą-

           czania zadań za pomocą  programu  DOSSHELL.  W  programie

           DOSSHELL jest wtedy ustawiona  opcja:  Task Swapper.  Jeśli

           posiadasz monitor EGA, to musi być koniecznie ten sterownik

           zainstalowany i to najlepiej przed instalacją myszy i tylko

           dla  obsługi  przełączania  zadań  aktywnych  pod  nakładką

           DOSSHELL. Instaluje się w zbiorze CONFIG.SYS .