DRIVPARM   Definiuje parametry urządzeń blokowych

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

 

 DRIVPARM = /D:numer [/C][/F:typ][/H:głowica][/I][/N] [/T:ścieżka][/S:sektor]

 

ZNACZENIE: Zlecenie umożliwia  definiowanie  parametrów  dla  urządzeń

           blokowych (przesyłających informację  blokami)  w  momencie

           startu systemu DOS, zmieniając parametry ustawione  poprzez

           programy obsługi urządzeń. Domyślnie nie występuje a  każde

           ustawienie zleceniem DRIVPARM  parametrów  urządzeń,  usuwa

           poprzednio zdefiniowane wartości tych parametrów.

           UWAGA: Zmiana parametrów nie powoduje utworzenia nowej stacji

           logicznej. Użyj  DRIVER  ...

 

                                                                  

    Parametr        Funkcja

    ---------------------------------------------------------------------

   /D:numer         Określa fizyczny numer urządzenia z przedziału  0  do

                    255; napędy są oznaczone odpowiednio 0=A, 1=B, 2=C itd

 

   /C               Określa, że napęd reaguje na zamykanie drzwiczek

 

   /F:typ           Określa typ urządzenia, domyślnie jest to  wartość  2.

                    Dostępne są następujące typy:

                      0   -  160/180 KB    lub   320/360 KB

                      1   -  1.2 MB                               

                      2   -  720 KB  (dyski 3.5 cala)

                      5   -  dysk twardy

                      6   -  pamięć kasetowa (taśma magnetyczna)

                      7   -  1.44 MB  (dyski 3.5 cala)

 

   /H:głowice       Określa maksymalną ilość głowic z przedziału 1 do  99.

                    Domyślnie przyjmowane jest 2.

 

   /I               Informuje, że BIOS nie jest  przygotowany  do  obsługi

                    dysków 3.5 cala.

 

   /N               Określa urządzenie, wbudowane na stałe w komputer

 

   /T:ścieżki   Określa ilość ścieżek na jednej stronie; jest to liczba

                    z przedziału 1 do 999.

 

   /S:sektory       Ilość sektorów na ścieżce; liczba z przedziału 1 do 99

                    Standardowo przyjęto wartość 9.

                                                                  

UWAGA:

   Aktualne wartości zależą od parametrów specyfikowanych  w  przełączniku

   /F:. Jeśli parametr /F: nie jest określony, to przyjmowana jest wartość

   720 KB  (dysk 3.5 cala).

   Zmiana parametrów nie powoduje utworzenia nowej stacji  logicznej.  Aby

   to osiągnąć użyj komendy konfigurującej:    DEVICE = DRIVER.SYS

 

 PRZYKŁADY:

 

 

           Załóżmy, że komputer jest wyposażony w pamięć taśmową  jako

           urządzenie o nazwie D. W momencie startu urządzenie  to  ma

           następujące parametry: 20 ścieżek po 40 sektorów każda. Aby

           dokonać rekonfiguracji pozwalającej na zapis 10 ścieżek  po

           99 sektorów, należy dołączyć  do  pliku  CONFIG.SYS  następujące zlecenie:

                                                                   

       DRIVPARM = /D:3/F:6/H:1/S:99/T:10

 

           Powyższe  zlecenie  określa  parametry  pamięci  taśmowej o

           nazwie D (w tym przypadku logiczny i fizyczny numer  napędu

           jest  taki  sam).   Pamięć  taśmowa  ma  jedną  głowicę,  a

           formatem  taśmy  jest  10  ścieżek  po  99  sektorów  (taką

           konfigurację  ścieżek  i  sektorów  przyjęto  w   programie

           obsługi  pamięci  taśmowej).   Tak  zapisaną  taśmę   można

           odczytać  na  innym   komputerze,  który  odczytuje   różne

           formaty.