DRIVER     DRIVER.SYS służy do obsługi dysków elastycznych

                

 

DRIVER  nie jest komendą DOS-u, lecz raczej programem obsługi urządzeń

       zewnętrznych, obsługującym konsolę monitora ekranowego. Program

       ten musi być zainstalowany  specjalną  instrukcją,  umieszczoną

       w pliku systemowym o nazwie CONFIG.SYS. Więcej informacji podano

       w opisie CONFIG. Instrukcja ta ma następującą postać:

 

POSTAĆ:

        DEVICE = DRIVER.SYS /D:numer [/C][/F:typ]

                                         [/H:głowica][/T:ścieżka][/S:sektor]

 

ZNACZENIE: DRIVER.SYS jest   programem  obsługi  dysków   elastycznych

           szczególnie innych niż standardowe, które to są obsługiwane

           automatycznie. Mimo to możemy zmienić  sposób  ich  obsługi

           właśnie za pomocą tej komendy włączonej do pliku CONFIG.SYS

           UWAGA: Nie obsługuje dysków twardych.

 

 

PARAMETRY:

 

 

                                                                  

       Parametr        Funkcja

       -------------------------------------------------------------------

       /D:numer        Określa fizyczny numer napędu z przedziału od 0  do

                       255. Pierwszy fizyczny napęd dysków elastycznych ma

                       0 i jest określany w zleceniach  systemu  DOS  jako

                       napęd A. Napęd numer 1 jest drugim fizycznym  napędem

                       dysków elastycznych. Napęd numer 2 jako  trzeci

                       jest już napędem zewnętrznym (nie wbudowanym w system).

 

       /C              Informuje, że definiowany napęd reaguje na zamknięcie

                        drzwiczek. Jeśli  kieszeń  jest  otwarta,  wówczas

                        program obsługi dysków elastycznych  zachowuje

                        się tak, jak gdyby nie załadowano dyskietki.

                                                                  

       /F:typ          Określa typ napędu. Standardowo jest to wartość  2;

                       współczynnik może przyjąć jedną z podanych wartości

                           0     160/180 KB   lub   320/360 KB

                           1     1.2 MB

                           2     720 KB   (dyski 3.5 cala)

                           7     1.44 MB  (dyski 3.5 cala)

 

       /H:głowica      Określa maksymalną ilość głowic, liczba z przedziału

                          od 1 do 99. Standardowo jest to wartość 2.

                                                                  

       /T:ścieżki      Określa ilość ścieżek na jednej stronie  dyskietki.

                       Liczba z zakresu od 1 do 999. Standardowo jest  80.

 

       /S:sektory      Określa ilość sektorów na ścieżce. Jest  to  liczba

                       z przedziału od 1 do 99. Standardowo jest 9.

 

PRZYKŁADY:

 

 

           Do komputera dołączono napęd dysków  720  KB.  Zlecenie,  które

           należy umieścić w pliku CONFIG.SYS za pomocą  polecenia  DEVICE

           przedstawia się następująco:

                                                                   

                DEVICE=DRIVER.SYS /D:2