DOS        Określenie umiejscowienia Systemu w pamięci operacyjnej

 

   Poleceniem konfiguracyjne umieszczane wewnątrz zbioru  CONFIG.SYS.

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

            DOS = [UMB|NOUMB][,[HIGH|LOW]]

            DOS = [HIGH|LOW][,[UMB|NOUMB]]

 

ZNACZENIE: Utworzenie łącznika między konwencjonalnym obszarem pamięci

           operacyjnej, a pamięcią  rozszerzoną  oraz  podjęcie  próby

           załadowania rezydentnej części systemu do obszaru HMA (High

           Memory Area) w pamięci rozszerzonej. Jednakże aby  to  było

           możliwe konieczne jest wcześniejsze załadowanie  sterownika

           HIMEM zarządzającego tą pamięcią, np. zleceniem:

                                  DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           UMB    - utworzenie łącznika i umożliwienie ładowania programów do pamięci rezerwowej

           NOUMB  - przeczenie do UMB, czyli ładowanie programów do  pamięci podstawowej

           HIGH   - podjęcie próby załadowania systemu  do  początkowego

                    obszaru pamięci rozszerzonej

           LOW    - przeczenie do HIGH, czyli ładowanie systemu  do  pamięci podstawowej

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DOS = UMB,HIGH

                 Próba maksymalnego wykorzystania pamięci, czyli  ładowanie

                 systemu do pamięci rozszerzonej oraz  utworzenie  łącznika

                 dla innych programów i aplikacji. Jest to najczęstsze użycie

                 dla komputera z procesorem przynajmniej 386.

 

             DOS = HIGH

                 Próba maksymalnego wykorzystania pamięci, czyli  ładowanie

                 systemu do pamięci rozszerzonej. Jest to najczęstsze  użycie

                 dla komputera typu AT z procesorem 286.