DEVICEHIGH Program obsługi urządzeń

                                zewnętrznych ładowanych do pamięci roz.

                         

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

        DEVICEHIGH = [Size=size]Name

 

ZNACZENIE: Pozwala tak jak DEVICE zainstalować żądany program  obsługi

           urządzeń zewnętrznych z podanego pliku 'Name', ale  zamiast

           w tradycyjny obszar pamięci, to w obszar  pamięci  zarezerwowanej,

           powyżej 640 KB. Parametr 'Size' określa  minimalny

           wymagany obszar pamięci potrzebny  do  zainstalowania  tego

           sterownika.

           UWAGA: Użycie tego zlecenia możliwe jest tylko  wtedy,  gdy

           wcześniej  wykonano  pozytywnie  polecenie:  DOS=UMB   oraz

           zainstalowano emulator EMM386 lub jego odpowiednik  QEMM386

           przewidzianego dla Desq View.

                                           

 PRZYKŁADY:

 

 

             DEVICEHIGH=MOUSE.SYS

                 Po uruchomieniu DOS-u, zostanie zainstalowany program

                 MOUSE.SYS do pamięci rozszerzonej.