DEVICE     Program obsługi urządzeń zewnętrznych

                                                  (myszka, drukarka,...)

                         D  E  V  I  C  E

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

        DEVICE = [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku [argument]

 

ZNACZENIE: Pozwala programiście zainstalować  żądany  program  obsługi

           urządzeń  zewnętrznych z podanego pliku na wyspecyfikowanym

           dysku i ścieżce. Standardowe programy obsługi są wczytywane

           podczas uruchamiania  DOS-u. Komenda  DEVICE  jest  wówczas

           niepotrzebna. Jeśli mają  być  wczytane  dodatkowe programy

           obsługi urządzeń zewnętrznych, komenda 'DEVICE='  musi  być

           włączona  do  pliku  CONFIG.SYS,  przeglądanego  przez  DOS

           podczas uruchamiania.

                                                                  

             DEVICE=nazwa-pliku

 

           "argument"     -  zawiera  przełączniki  akceptowane  przez

                             "nazwę-pliku"

 

           W systemie DOS dostępne    następujące  programy  obsługi

           urządzeń:

               ANSI     SYS  - rozszerzone funkcje konsoli

               DISPLAY  SYS  - przygotowanie stron kodowych

               DRIVER   SYS  - odwzorowanie stacji dyskowych

               EGA      SYS  - konieczne na EGA, VGA do "zrzucania" zadań

               EMM386   EXE  - emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci

                               rozszerzonej, dostęp do pamięci zarezerwowanej

               HIMEM    SYS  - zarządzanie pamięcią rozszerzoną

               PRINTER  SYS  - przełączanie stron kodowych drukarki

               RAMDRIVE SYS  - emulowanie dysku w pamięci operacyjnej

               SMARTDRV SYS  - skrytka dyskowa w pamięci roz. lub dod.

 

                                                                   

           Jeśli są instalowane nowe urządzenia, takie jak MYSZKA  lub

           SKANER, to należy opracować programy obsługi tych urządzeń.

           Zazwyczaj wraz z zakupem danego urządzenia jest dostarczany

           odpowiedni  program  do  jego  obsługi,  a  dla  MYSZY jest

           nazywany: MOUSE.SYS .

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             DEVICE=DRIVER.SYS

                 Dla tak podanej komendy, program  obsługi  drukarki o

                 nazwie DRIVER.PRN musi znajdować się na dysku. Komenda

                 ta  musi pojawić się w pliku o nazwie CONFIG.SYS,

                 przechowywanym na tym samym dysku co plik DRIVER.PRN.

                 Program DRIVER.PRN będzie  wykonany  wtedy,  gdy  DOS

                 znajdzie jego nazwę w pliku CONFIG.SYS.

                                                                  

             DEVICE=MOUSE.SYS

                 Po uruchomieniu DOS-u, zostanie zainstalowany program

                 MOUSE.SYS.  Komenda  ta  musi  znajdować  się w pliku

                 CONFIG.SYS.

 

             DEVICE=ANSI.SYS

                 DOS będzie wykonywał sekwencje ANSI sterujące klawiaturą

                 i ekranem. Patrz:  ESCAPE  i  ASCII-FULL