CTTY       Zmiana konsoli na inne urządzenie

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

         CTTY nazwa-urządzenia

 

ZNACZENIE: Zmienia wejście-wyjście  konsoli  ze standardowego ekranu i

           klawiatury na urządzenie podane w komendzie.  Urządzenie to

           jest zazwyczaj jednym z portów wejścia-wyjścia, oznaczonych

           jako 'AUX', 'COM1', 'COM2' lub 'CON'.  Po wykonaniu komendy

           wszystkie operacje  wejścia-wyjścia są kierowane do  nowego

           urządzenia. Jeśli podaną w komendzie nazwą  urządzenia jest

           'CON', to następuje powrót do standardu,  tzn. urządzeniami

           wejścia-wyjścia stają się klawiatura i ekran.  Komenda CTTY

           akceptuje każdą nazwę urządzenia zewnętrznego.  Należy więc

           uważać,  aby podane urządzenie potrafiło wykonywać operacje

           zarówno wejścia,  jak i wyjścia.  Efekt  działania  komendy

           będzie widoczny tylko dla  tych  programów,  które w operacjach

           wejścia-wyjścia używają procedur DOS-u.

                                                  

 PRZYKŁADY:

 

 

             CTTY COM1

                 Od tej  chwili DOS  traktuje  COM1  jako  standardowe

                 urządzenie  wejścia-wyjścia .

 

             CTTY CON

                 Powrót  do  standardu;   standardowymi   urządzeniami

                 wejścia-wyjścia stają się klawiatura i ekran .