CONFIG     Zbiór systemowy do konfiguracji Systemu Operacyjnego

 

 

 CONFIG nie jest komendą, lecz specjalnym zbiorem systemowym  o  zarezerwowanej

nazwie CONFIG.SYS.

                                                                  

ZNACZENIE: CONFIG.SYS jest specjalnym zbiorem systemowym. Umożliwia on

           zmianę  wartości  parametrów   określających   konfigurację

           systemu  oraz  informuje  dodatkowo   DOS   o   podłączeniu

           dodatkowych urządzeń zewnętrznych takich jak  'myszka'  czy

           dysk twardy. Urządzenia te są podłączane  za  pośrednictwem

           specjalnych programów obsługi zwanych potocznie  drajwerami

           lub   sterownikami,   zazwyczaj    dostępnych    razem    z

           urządzeniami. CONFIG.SYS  jest  prostym  zbiorem  tekstowym

           (może być utworzony pod każdym edytorem  tekstowym,  w  tym

           EDIT) przekazującym informacje o  tym,  który  z  programów

           obsługi urządzeń zewnętrznych ma być wczytany oraz  w  jaki

           sposób zmodyfikować zmienne parametry systemu.  W  momencie

           uruchomienia DOS szuka na swoim dysku zbioru CONFIG.SYS. Po

           znalezieniu zbioru wykonuje wszystkie zawarte w nim komendy

           i instrukcje. Jeśli zbioru tego nie ma,  to  DOS  przyjmuje

           standardowe   wartości    parametrów    oraz    standardową

           konfigurację. Tekst zbioru CONFIG.SYS może zawierać każdą z

           komend służących do  sterowania  parametrami  konfiguracji:

           BREAK, BUFFERS, COUNTRY,  DEVICE,  DRIVPARM,  FCBS,  FILES,

           LASTDRIVE, SHELL, STACKS. Znaczenie wszystkich tych  komend

           przedstawiono niżej.                                   

 

           Zbiór CONFIG.SYS może być utworzony pod  dowolnym  edytorem

           tekstowym, w tym zaimplementowanym EDIT lub  w  następujący

           sposób:

 

 

               COPY CON: CONFIG.SYS

 

           Po tym wyrażeniu wszystkie wprowadzone  instrukcje  zostaną

           umieszczone w zbiorze CONFIG.SYS. Po zakończeniu wprowadzania

           tekstu  należy  wcisnąć  klawisze F6 i ENTER.  Na  bieżącym

           dysku  będzie utworzony plik specjalny o nazwie CONFIG.SYS.

           Poniższy  tekst  jest   omówieniem   znaczenia   wszystkich

           instrukcji,  pojawiających  się w tekście pliku CONFIG.SYS:

 

                                                                  

    Zlecenie                   Działanie

    -------------------------------------------------------------------

 

    BREAK                    Ustawia tryb sprawdzania CONTROL-C oraz Ctrl-Break

    BUFFERS                Ustawia liczbę sektorów w buforze

    COUNTRY                Uwzględnia niektóre  parametry  systemowe  specyficzne

                                   dla danego kraju

    DEVICE                   Instaluje  program  obsługi  urządzeń  nieistniejących

                                    standardowo w systemie                           

    DEVICEHIGH            Tak jak powyżej ale instalacja odbywa się  do  pamięci

                                   zarezerwowanej, powyżej 640 KB

    DOS                        Określenie umiejscowienia  systemu  operacyjnego w pamięci

    DRIVPARM              Definiuje parametry urządzeń blokowych

    FCBS                       Określa ilość bloków FCB dla plików,  które  mogą  być

                                   jednocześnie otwarte

    FILES                      Określa liczbę jednocześnie  otwartych  plików,  które

                                   mogą być dostępne przy wywołaniu systemu         

    INSTALL                   Zainstalowanie programu rezydentnego

    LASTDRIVE              Ustawia maksymalną liczbę dostępnych napędów dyskowych

    REM                        Komentarz wewnątrz zbioru CONFIG.SYS

    SHELL                     Uruchamia procesor komend (zwykle jest to COMMAND.COM)

    STACKS                  Dynamicznie ustawia stos danych

    BREAK                    Ustawia tryb sprawdzania CONTROL-C oraz Ctrl-Break

    BUFFERS                Ustawia liczbę sektorów w buforze

    COUNTRY                Uwzględnia niektóre  parametry  systemowe  specyficzne

                                   dla danego kraju

    DEVICE                   Instaluje  program  obsługi  urządzeń  nieistniejących

                                   standardowo w systemie                           

    DEVICEHIGH            Tak jak powyżej ale instalacja odbywa się  do  pamięci

                                   zarezerwowanej, powyżej 640 KB

    DOS                        Określenie umiejscowienia  systemu  operacyjnego w pamięci

    DRIVPARM              Definiuje parametry urządzeń blokowych

    FCBS                       Określa ilość bloków FCB dla plików,  które  mogą  być

                                   jednocześnie otwarte

    FILES                      Określa liczbę jednocześnie  otwartych  plików,  które

                                   mogą być dostępne przy wywołaniu systemu         

    INSTALL                   Zainstalowanie programu rezydentnego

    LASTDRIVE              Ustawia maksymalną liczbę dostępnych napędów dyskowych

    REM                        Komentarz wewnątrz zbioru CONFIG.SYS

    SHELL                     Uruchamia procesor komend (zwykle jest to COMMAND.COM)

    STACKS                  Dynamicznie ustawia stos danych