COMSPEC    Zmienna systemowa określająca

                                   umiejscowienie zb. COMMAND.COM

                       

 

       Samo COMSPEC nie jest zleceniem, lecz zmienną  z  tzw.  otoczenia

    systemu. Ustawia się ją za pomocą komendy SET. Robi to automatycznie

    System Operacyjny w momencie  jego  inicjacji  (przeładowania).  Jej

    nazwa jest skrótem od COMmand SPECyfication  i  określa  nazwę  oraz

    umiejscowienie interpretera poleceń (COMMAND.COM). Więcej informacji

    znajdziesz w komendzie  SET .