CLS        Czyści zawartość Ekranu

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          CLS

 

ZNACZENIE: Czyści ekran i ustawia kursor w lewym górnym rogu.

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             CLS

                 Powoduje  wygaszenie  ekranu i ustawienie  kursora  w

                 lewym górnym rogu.