CHKDSK     Raport o dysku i zgubionych klasterach zbiorów

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          CHKDSK [dysk:][nazwa-ścieżki][/F][/V]

          CHKDSK [/F][/V]

 

ZNACZENIE: Sprawdza  tablicę  rozmieszczenia  katalogów  i  zbiorów na

           zadanym dysku. Wyświetla raport  dotyczący miejsca zajętego

           przez  każdy  z rodzajów zbiorów, ilości wolnego miejsca na

           dysku oraz wielkości pamięci w systemie. Jeżeli w komendzie

           pominięto nazwę dysku, sprawdzenie będzie wykonane na dysku

           bieżącym. Jeżeli podano nazwę zbioru,  zostanie wyświetlona

           liczba nieciągłych obszarów zajętych przez dany zbiór. Może

           być  także  podana   nazwa   niejednoznaczna   ze   znakami

           globalnymi * oraz ?.

                                                                  

 

 PARAMETRY:

 

 

           /F  Koryguje  błędy  znalezione  w  tablicy  rozmieszczenia

               katalogów i zbiorów.  Po  znalezieniu  błędu  odzyskane

               obszary są kopiowane do zbioru o nazwie 'FILEnnnn'.CHK,

               gdzie 'nnnn' jest liczbą czterocyfrową. Jeżeli parametr

               ten  w  komendzie  nie  występuje,  to  DOS   postępuje

               podobnie, nie wprowadzając  jednak  poprawek. Zbiory te

               znajdą się w katalogu głównym danego  dysku.  Można  je

               przejrzeć komendą TYPE.

 

           /V  Wyświetla  informację  o stanie operacji i szczegóły  o

               każdym znalezionym błędzie. Listę błędów i informacje o

               nich można znaleźć w podręczniku systemu DOS.      

 

 

UWAGA1:  W  celu  uniknięcia  utraty  cennych   danych   powinno   się

        systematycznie  używać  zlecenia  CHKDSK.  W  razie  poważnych

        błędów należy sprawdzić  dane  programy,  a  nawet  formatować

        dysk.

UWAGA2: W przypadku stosowania wielozadaniowości (Windows, Desq View i

        inne), należy unikać stosowania tego polecenia ze  względu  na

        fakt otwarcia wielu zbiorów. Najpierw trzeba zakończyć  proces

        wielozadaniowy a dopiero potem wywołać CHKDSK.

 

 

 PRZYKŁADY:

 

 

      Typowy raport generowany przez CHKDSK może wyglądać tak:

 

               160256     bytes total disk space

               8192        bytes in 2 hidden files

               512          bytes in 2 directories                  

               30720      bytes in 8 user files

               121344     bytes available on disk

 

 

      1.     CHKDSK B:

                 Tworzy raport o dysku B.

 

      2.     CHKDSK A:/V

                 Tworzy   raport  o  dysku  A  i  wyświetla  dodatkowe

                 informacje o napotkanych błędach.