CHCP       Wyświetla lub zmienia bieżącą tablicę

                                         kodów dla COMMAND.COM   

 

POSTAĆ:                                                      TYP:  WEWNĘTRZNY

           CHCP [nnn]

 

ZNACZENIE: Wyświetla lub zmienia bieżącą  tablicę  kodów  dla  procesora

           komend COMMAND.COM. Zlecenie CHCP wybiera jako aktywną  jedną

           z dwóch przygotowanych tablic  kodów.  W  przypadku  wybrania

           tablicy  kodów,  która  nie  jest  przygotowana  do  systemu,

           wystąpi błąd. Użycie zlecenia bez podania  numeru,  spowoduje

           wyświetlenie  numeru  aktywnej  tablicy  kodów  oraz   tablic

           przygotowanych dla systemu. Wybór przygotowanych tablic kodów

           odbywa się przy pomocy zlecenia COUNTRY w zbiorze CONFIG.SYS.

           poniżej przedstawiono obowiązujące tablice kodów:

                                                                  

 

 

                 Wartość            Tablica kodów                               

              


                    437           Stany Zjednoczone Ameryki                

                    850           wielojęzyczna                         

                    852           polska                                    

                    861           islandzka                                           

                    863           kanadyjsko-francuska              

                    865           nordycka                                            

     

 

                                                                  

              Programy  uruchomione  wcześniej  będą  używać pierwotnych

              tablic kodów.  Samo CHCP pokazuje aktualny stan.